image/svg+xml Ta mig upp

Swordmaster

Tillgänglig efter att du har frigjort kristallen i Fire Temple i kapitel 3.

 • Gå in i Starkfort
 • Ta den mitterst dörren på första våningen (den har nu öppnats)
 • Följ trapporna genom korridorer och rum till sista rummet
 • Gå fram till mannen i rummet
 • Boss: Kamiizumi
  • 60 000 HP, inga direkta svagheter
  • Han kontrar gärna på fysiska attacker, så magier är bra. Han kör också mycket med flera Brave och gärna fyra gånger i rad med väldigt starka attacker på alla. Försök förutse detta du och kör Default med alla då. Se till att alltid hela er.
  • Magier så som Fira och Thundara fungerar bra, och han kontrar dem inte så länge han inte kastat “Before Swine” som gör att han även kontrar magier.
  • Bäst är att inte använda för mycket Brave på dig själv utan gå försiktigt fram, steg för steg, och hela och då helst ha alla på full energi hela tiden.
  • Självklart är alla typer av starka Special Moves en bra start, även Summons fungerar hyffsat och andra starka attacker så som Double Damage av Pirate.
 • Nytt jobb: Swordmaster