image/svg+xml Ta mig upp

Brave

Detta kommando använder man i strid för att ta ut anfall i förskott. För varje gång du använder Brave så förbrukar du en BP. Du kan använde max fyra BP per runda och karaktär. Det är fullt möjligt att ta ut flera anfall i förskott med Brave-kommandot och därmed hamna på ett negativt BP-värde.

Att stå på -4 BP betyder att du kommer att få stå över det fyra kommande rundorna i striden, men så klart i utbyte mot att karaktären får utföra alla de anfallen på en och samma gång istället.

Det är strategiskt smart att vara lite mer sparsam på sina BP då man slåss mot bossar så att du inte har karaktärer som inte får göra något medan bossen får utföra en massa attacker. Medan när du slåss mot vanliga fiender så gör du gott i att använda så mycket Brave som möjligt.

För att använda Brave kan du också trycka på L-knappen på din 3DS.