Valkyrie

Guide ej färdig, beklagar.

Tillgänglig: efter skönhetstävlingen i Florem, Chapter 2.