image/svg+xml Ta mig upp

Magier

För att lära dig magier så går man i Bravely Default tillväga på samma sätt som i de gamla goda klassiska Final Fantasy-spelen – man köper dem. Man går alltså till en butik som säljer magier och köper en trollformel (scroll) för den/de magier man vill lära sig. Att äga en Scroll betyder att alla i ditt lag har tillgång till den magin (men inte säkert att de kan använda den, mer om det senare). Du behöver alltså bara spendera dina pg en enda gång per magi. En Scroll kan dessutom aldrig förbrukas eller försvinna efter att du köpt den.

För att sedan använda en magi så ska du nå rätt nivå av magikunskap. Till exempel, om du byter jobb till Black Mage så kan du använda Black Magic Level 1 (alltså enklare svart magi, så som Thunder). Om du byter till White Mage så kan du använda White Magic Level 1 (enklare magier, så som Cure).

För att få använda mer avancerade magier så måste du gå upp i Job Level på de jobb som tillhandahåller magikunskaper, så som Black Mage och White Mage. Du får då tillgång till Abilityn “Black Magic Level 2” eller liknande, som då öppnar upp motsvarande nivå med magier. Men glöm inte att du också måste köpa själva trollformeln.