image/svg+xml Ta mig upp

Abilities

Varje gång du byter jobb eller går upp i Job Level, och helst oftare än så, gå in på Ability i menyn och se vilka olika förmågor du har tillgång till. Det finns några olika typer, inte bara såna du använder via valet “Abilities” i strid.

Passive Ability / “Speciality”

Varje jobb har en alltid aktiverad förmåga för den som har jobbet. Dessa kallas Passive Ability. För en White Mage är denna passiva förmåga att denne blir helad ifrån statusförändringarna Poison, Blind och Silence efter varje strid. Denna förmåga får du bara tillgång till när du har just det jobbet valt, aldrig annars.

Support Ability

Support Abilities är saker du lär din karaktär permanent då du går upp i level på olika jobb, men han/hon måste använda Support Points (?) för att aktivera de olika förmågorna. Så man kan inte aktivera hur många olika coola förmågor som helst. Men karaktären behåller tillgången till denna förmåga efter den byter jobb. Det är därför viktigt att man testar många jobb och “samlar på sig” flera olika förmågor.

Man lär sig efter tid Speciality abilities som support abilities så man kan använda dem utanför jobbet.