image/svg+xml Ta mig upp

Statusförändringar

Alla statusförändringar, positiva och negativa, finns listade på denna sida, samt en översikt på vilka botemedel som finns.

Positiva statuseffekter

NAMN / EFFEKT

 • Auto-life / målet vaknar till liv automatiskt
 • Regen / målet får mer HP gradvis
 • Haste / ATB- mätaren går snabbare
 • Float / målet flyter i luften. Undviker earth-attacker
 • Shell / Tar mindre skada på magiska attacker
 • Protect / Tar mindre skada på fysiska attacker
 • Vanish / målet undviker fysiska attacker
 • Reflect / reflekterar magier ( vissa magier kan inte reflekteras )

Negativa Status effekter

NAMN / EFFEKT / BOTEMEDEL

 • Confuse / Målet kan inte kontrolleras och den attackerar både fienden och allierade / Esuna, fysiska attacker
 • Stop / Målet stannar och kan inte kontrollleras / Remedy
 • Poison / Målets HP faller gradvis / Remedy, Esuna
 • Sleep / Målet somnar och kan inte kontrolleras / Esuna
 • Slow / Målets ATB-mätare fylls långsammare / försvinnner snart
 • Heat / Målet dör om han gör något / Esuna
 • Freeze / Målet fryses ner och kan ej kontrolleras. Dör om han träffas av en fysisk attack / Esuna
 • Mini / Målet krymper. Attack och försvarsstyrkan minskar / Mini, Remedy
 • Doom / Målet dör när räknaren är på noll / Ingen
 • Gradual petrify / Målet blir petrifierad när räknaren är på noll / Soft
 • Petrify / Målet blir till sten och kan inte kontrolleras/ Stona, soft
 • Venom / Målet blir starkt förgiftat. Kan ej kontrolleras. HP och MP åker gradvis ner. / Remedy
 • Virus / Målet får inga exp. points eller AP / Vaccine
 • Silence / Målet kan inte använda magi. ( Stackars VIVI ! ) / Remedy
 • Darkness / Målet är blind. Säkerheten i fysiska attacker minskar. / Eye Drops
 • Trouble / Alla andra i partyt får hälften av vad målet blir träffad av från en fysisk attack. ( Ouch! ) / Annoyntment
 • Zombie / Omgör effekter av t.ex. potions och magier / Magic Tag
 • KO / Målet dör och kan inte vara med i striden tills att han blir helad

Skrivet av: Dani Donato