image/svg+xml Ta mig upp

Quiz med Ragtime Mouse

När du vandrar runt i världens skogar så kan du ibland få möta en konstig filur som inte vill slåss utan bara ställa frågor. Detta är Ragtime Mouse. Han kommer att ställa en fråga som du får svara “False” eller “True” på genom att attackera svaret som representeras av en röd cirkel för “True” och ett blått kryss för “False”. Om du svarar rätt på frågan så får du en viss summa Gil per rätt svar. För fråga 1-3 = 1000, 4-5 = 2000, 6-7 = 3000, 8-9 = 4000, 10-11 = 5000, 12-13 = 6000, 14-15 = 7000 och slutligen får du 10000 för sista frågan, fråga 16. Svarar du fel så avslutas striden och du får ingenting. Ragtime Mouse kommer att räkna hur många procent rätt du har svarat hitills på frågorna. Satsa på alla rätt! 100%

FråganTrueFalse
“The 15th Lindblum War started in 1600.”X
“Chocobo Forest is located between Lindblum and South Gate.”O
“The Theatre Ship Prima Vista was built in Artania Shipyards.”X
“‘I Want to Be Your Canary’ was written by Lord Afon.”X
“Some Mu’s are friendly and don’t attack.”O
“Lindblum’s air cabs operate around the clock.”O
“Lindblum Castle is larger than Alexandria Castle.”O
“Fossil Roo is a tunnel that connects Treno and Alexandria.”X
“Theatre Ship Prima Vista uses Mist as its source of energy.”O
“Berkmea Cable Cars have been running for 8 years.”O
“Conde Petie is a village of goblins.”X
“Bobo bird is a bird that brings you fortune.”X
“Treno’s Cafe, Cafe Carta, is members-only.”O
“Prima Vista means love at first sight.”X
“Only one desert exist in the entire world.”X
“You can defeat Ragtime Mouse.”O

Frågor och svar från: Anton Nilsson