image/svg+xml Ta mig upp

Black Magic

Fire – Orsakar svag eld-baserad skada. 6MP – 20AP
Fira – Orsakar medium eld-baserad skada. 12MP – 50AP
Firaga – Orsakar stark eld-baserad skada. 24MP – 75AP
Sleep – Söver den påverkade fienden. 10MP – 20AP
Blizzard – Orsakar svag is-baserad skada. 6MP – 25AP
Blizzara – Orsakar medium is-baserad skada. 12MP – 50AP
Blizzaga – Orsakar stark is-baserad skada. 24MP – 85AP
Slow – Fienden blir slöare och anfaller mindre ofta. 6MP – 20AP
Thunder – Orsakar svag blixt-baserad skada. 6MP – 25AP
Thundara – Orsakar medium blixt-baserad skada. 12MP – 50AP
Thundaga – Orsakar stark blixt-baserad skada. 24MP – 80AP
Stop – Fienden kan inte göra något på en stund. 8MP – 25AP
Poison – Orsakar poison (förgiftning) på fienden. 8MP – 35AP
Bio – Orsakar gift-baserad skada och poison på fienden. 18MP – 40AP
Dispeel – Stjäl lite MP från fienden. 2MP – 70AP
Drain – Stjäl lite HP från en fiende. 14MP – 60AP
Gravity – Fienden tar ett visst %-tal i skada av nuvarande HP. 18MP – 30AP
Comet – Orsakar typlös skada på ett mål, kan missa. 16MP – 55AP
Death – Dödar omedelbart ett påverkat mål. 20MP – ??AP
Break – Orsakar Petrify (förstening) på målet. 18MP – 30AP
Water – Orsakar vatten-baserad skada på alla fiender. 22MP – 55AP
Meteo – Orsakar typlös skada på alla fiender, måste laddas upp innan och kan missa. 42MP – 95AP
Flare – Orsakar stark typlös skada på ett mål. 40MP – 95AP
Doomsday – Orsakar typlös skada på alla fiender och allierade. 72MP – 150AP