image/svg+xml Ta mig upp

Action

Generella abilities

NamnBeskrivning
FleeFly från strider med goda chanser.
DetectSe fiendens föremål som du kan sno.
What’s That!?Tillåter “Back Attack”, attack bakifrån (fienden vänder sig om och kollar).
Soul BladeFrammanar de dolda krafterna i svärdet/dolken (orsakar statusförändring).
AnnoyOrsakar statusförändringen Trouble på fienden.
SacrificeOffra dig själv, och dö, för att återställa dina kamraters HP och MP.
Lucky SevenGer fysisk skada baserat på ditt Luck värde.
ThieveryGer fysisk skada till målet.

Daggers Eidolons

NamnBeskrivning
ShivaEn Eidolon som orsakar is-baserad skada på alla fiender.
IfritEn Eidolon som orsakar eld-baserad skada på alla fiender.
RamuhEn Eidolon som orsakar blixt/åsk-baserad skada på alla fiender.
AtomosEn Eidolon som minskar alla fienders HP med en viss procent summa.
OdinEn Eidolon som kan döda alla fiender direkt.
LeviathanEn Eidolon som orsakar vatten-baserad skada på alla fiender.
BahamutEn Eidolon som orsakar typlös skada på alla fiender.
ArkEn Eidolon som orsakar skugg-baserad skada på alla fiender.

Daggers vita magier

NamnBeskrivning
CureÅterger 300 HP eller mer på en eller flera personer.
CuraÅterger 1500 HP eller mer på en eller flera personer.
CuragaÅterger 4000 HP eller mer på en eller flera personer.
LifeÅterupplivar en person som är död samt ger denne lite HP.
ScanFastställ en fiendes HP, MP och svagheter.
PanaceaBotar “Venom” och “poison” status.
StonaBotar “Petrify” och “Gradual Petrify” status.
ShellReducerar all magiskada man får. Varar en begränsad tid.
ProtectReducerar all fysisk skada man får. Varar en begränsad tid.
SilenceMotverkar en/flera fiender från att kasta magier.
MiniMålet krymper och dess Defense och Attack värden sjunker.
ReflectReflekterar kastad magi tillbaka mot kastaren. Varar för att reflektera fyra magier.
ConfuseFörvirrar en eller flera fiender. De kan slå varandra etc.
BerserkÖkar målets styrka men denne kommer att attackare direkt då denne får chansen.
BlindOrsakar statusförändringen Darkness, chansen att träffa sjunker.
FloatMålet svävar ovanför marken och kan inte skadas av jord-magier.

Steiners Svärdabilities

NamnBeskrivning
DarksideReducerar HP för att kunna orsaka Shadow-skada på fienden.
Minus StrikeOrsakar skada lika med skillnaden mellan nuvarande HP och max HP.
Iai StrikeOrsakar ibland direkt död på målet.
Power StrikeReducerar målets styrka.
Armor BreakReducerar målets försvar.
Mental BreakReducerar målets magi försvar.
Magic BreakReducerar målets magi.
Charge!Alla kamrater som är nära döden, ‘Near Death’, kommer att attackera.
Thunder SlashOrsakar Thunder-skada på fienden.
Stock BreakOrsakar typlös skada på alla fiender.
ClimhazzardOrsakar typlös skada på alla fiender.
ShockOrsakar mycket stark fysisk skada på en fiende.

Vivis svarta magier

NamnBeskrivning
FireOrsakar Fire-baserad skada på en/alla fiender.
FiraOrsakar mycket Fire-baserad skada på en eller alla fiender.
FiragaOrsakar jätte mycket Fire-baserad skada på en eller flera fiender.
SleepSöver en eller flera fiender. Då kan de ingenting göra.
BlizzardOrsakar Ice-baserad skada på en eller flera fiender.
BlizzaraOrsakar mycket Ice-baserad skada på en eller flera fiender.
BlizzagaOrsakar jätte mycket Ice-baserad skada på en eller flera fiender.
SlowSaknar ner fiendens ATB mätare så att fienden får anfalla mer sällan.
ThunderOrsakar Thunder-baserad skada på en eller flera fiender.
ThundaraOrsakar mycket Thunder-baserad skada på en eller flera fiender.
ThundagaOrsakara jätte mycket Thunder-baserad skada på en eller flera fiender.
StopStoppar en fiende helt som därmed inte få utföra några handlingar.
PoisonOrsakar statusförändringen Poison på en eller flera mål.
BioOrsakar typlös skada samt ger poison till en eller flera fiender.
OsmoseAbsorberar MP från målet och ger dem till kastaren.
DrainTar HP från en fiende och ger det till kastaren.
DemiSkadans storlek beror helt på målets totala HP.
CometOrsakar stark typlös skada.
DeathMålet kan dö direkt.
BreakOrsakar Petrify.
WaterOrsakar Water-baserad skada på en eller flera fiender.
MeteorOrsakar typlös skada på alla fiender.
FlareOrsakar typlös skada på en fiende.
DoomsdayOrsakar stark Shadow-baserad skada på alla, fiender och allierade.

Freyas Skills

NamnBeskrivning
LancerReducerar fiendens HP och MP.
Reis’s WindKastar Regen på alla kamrater.
Dragon BreathReducerar alla fienders HP.
White DrawÖkar alla kamraters MP.
LunaOrsakar Berserk på alla, inklusive fiender och kamrater.
Six DragonsDra HP och MP från två kamrater för att ge till de andra två.
Cherry BlossomOrsakar typlös skada på alla fiender.
Dragon CrestOrsakar fysisk skada på en fiende.

Eikos Eidolons

NamnBeskrivning
CarbuncleKastar Reflect, Haste, Protect eller Vanish på alla medelemmarna beroende på vilken sten Eiko har på sig. Läs mer på Eidolon-sidan.
FenrirOrsakar Earth eller Wind skada på alla fiender beroende på vilken Add-on Eiko har på sig. Läs mer på Eidolon-sidan.
PhoenixOrsakar Eld-baserad skada på alla fiender. Alla döda kamrater återupplivas med fullt HP.
MadeenOrsakar Holy-baserad skada på alla fiender.

Eikos magier, de som inte Dagger kan

NamnBeskrivning
RegenÅterställer personens HP gradvis.
Full-LifeÅterupplivar en död person och ger den fullt HP.
EsunaTar bort de flesta dåliga statusförändringarna.
HasteÖkar på din ATB så att du snabbare får utföra dina handlingar.
DispelTar bort atatusförändringar med en magiattack. Du kan ta bort fiendes positiva statuseffekter.
MightHöjer fysisk attack kraft.
JewelUtvinner en Ore från målet.
HolyOrsakar Holy-baserad skada.

Amarants Flair

NamnBeskrivning
ChakraÅterställer viss HP och MP för en person.
Spare ChangeOrsakar tplös skada på en fiende genom att använda Gil.
No MercyOrsakar typlös skada på en fiende.
AuraKastar Auto-Life och Regen på en kamrat.
CurseGör en motståndare svag mot vissa element.
ReviveÅteruppliva nån från döden.
Demi ShockSkadans storlek beror helt på fiendens HP.
CountdownKastar Doom på en fiende.