image/svg+xml Ta mig upp

Odin’s svärd

I Ipsen’s Castle efter att ha klarat av bossen, tagit speglarna och gått ut och pratat med de andra (även efter detta men dock tidigaste då) så händer lite nya saker på slottet.

I första rummet (efter den långa trappan in i slottet) så kan du se en ny port med en trappa bakom i väggen längst bort, gå in där. Spring längs balkongen över innergården och in i tornet. Spring sedan ner åt vänster för trappan i nästa rum och in genom dörren. Här ska du springa till pelaren i mitten och åka ner med en slags hiss till ett underligt rum där ett stort elektrifierat svärd hänger på väggen. Här nere finns även några hyllor och några blommor. De ska du ställa på rätt plats för att få något bra.

Krukan längst till höger ska du flytta till det tomma bordet till höger om svärdet, bordet i mitten. Den andra krukan ska du flytta till bordet där den förra krukan stod. Flytta sedan krukan du flyttade allra först till bordet längst åt vänster. Ta nu krukan som står längst åt höger och flytta den till bordet i mitten.

Nu omger krukorna svärdet på rätt sätt och strömmen stängs av och skickas ner i den högra blomman. Lyft upp den blomman så får du Ancient Aroma som du kan lära dig en smaskig ability utav, Odin’s Sword.