image/svg+xml Ta mig upp

Ljusen i Pandemonium

Mot slutet av skiva 3 så kommer ni att besöka en plats kallade Pandemonium. Efter att Zidanes kompisar hjälpt honom och de ska därifrån så kommer de att stöta på ett stort rum fyllt med små pelare. Tryck på knappen på panelen högst upp till höger, där du kom in i rummet. Då tänds alla ljus och en bro sträcks ut till nästa byggnad, som annars ej kunde nås. Du får 30 sekunder på dig innan bron försvinner. Om du kommer nära ett ljus så hamnar du i strid med ett monster, och tiden lär sannolikt ta slut. Ett tips är att stå helt still då du är nära ett ljus, du hinner gott och väl bara du inte behöver slåss mot en fiende. Tryck på knappen i början igen så får du börja om igen, med 30 nya sekunder.

Kolla min lilla karta här under för att se hur du ska gå, och vilka ljus som lyser samt i vilken ordning. Varje liten ruta representerar hela rummet, en ruta för varje kombination av tända och släckta ljus. Varje kombination lyser i cirka 2-3 sekunder innan de släcks. Varje X är ett TÄNT ljus, varje O är ett SLÄCKT ljus. Den röda linjen är den väg du ska gå då den gällande kombinationen lyser, stanna sedan och vänta på nästa kombination och fortsätt så tills du är klar. Ljusblått streck är den väg du redan gått. Jag la till två extra rutor ifall du inte hinner med på det som streckats ut på kartan. Alla rutorna är nummererade, från överst till vänster till nederst till höger.

X = tänt ljus, O = släckt ljus. Rött = gå så nu, Ljusblått = väg du gått.