image/svg+xml Ta mig upp

White Magic

G står för Garnet / Dagger, E står för Eiko.

Cure (G, E) – Återställer 300-800 HP. 6MP – 30AP
Cura (G, E) – Återställer 1000-2000 HP. 10MP – 50AP
Curaga (G, E) – Återställer över 5000 HP. 22MP – 155AP
Regen (E) – Återställer lite HP med jämna mellanrum. 22MP – ??AP
Life (G, E) – Återupplivar nån till 1/4 av fullt HP. 8MP – 30AP
Full-Life (E) – Återupplivar nån till fullt HP. 24MP – ??AP
Poisona (G, E) – Botar poison (förgiftning) status. 4MP – 15AP
Stona (G, E) – Botar petrify (förstening) status. 8MP – 25AP
Libra (G) – Visar motståndarens HP, MP och svagheter (som Scan) 4MP – 25AP
Esuna (E) – Botar alla negativa statuseffekter. 20MP – ??AP
Shell (G, E) – Halverar motagen skada av magier. 6MP – 35AP
Protect (G, E) – Halverar motagen skada av fysiska attacker. 6MP – 30AP
Haste (E) – Den påverkade får anfalla oftare. 8MP – ??AP
Silence (G, E) – Den påverkade kan inte använda magier eller special attacker. 8MP – 30AP
Mini (G, E) – Gör nån som är stor till liten eller tvärt om. 8MP – 40AP
Berserk (G) – Den påverkade tappar kontrollen och attackerar automatiskt. 6MP – 30AP
Reflect (G, E) – Kastade magier mot den påverkade reflekteras till motståndaren. 10MP – 20AP
Float (G, E) – Den påverkade svävar och kan nu ej påverkas av jord-baserad skada. 6MP – 20AP
Blind (G) – Den påverkade kommer att missa oftare vid anfall. 6MP – 40AP
Confuse (G) – Tappar kontrollen och attackerar vän, fiende eller sig själv. 8MP – 35AP
Dispel (E) – Tar bort alla positiva effekter av magi från en motståndare. 16MP – ??AP
Faith (E) – Ökar en allierads styrka. 14MP – ??AP
Jewel (E) – Förvandlar en fiende till en ädelsten. 4MP – ??AP
Holy (E) – Orsakar helig skada på en fiende. 36MP – ??AP