image/svg+xml Ta mig upp

Monstret och timglaset

När ni alla har kommit till Kujas Desert Palace på skiva 3 så kommer Cid att få rädda alla de som är instängda i cellerna, efter att du är klar med Zidane och de andra i Oeilvert.

Cid är i rummet med timglaset samt en bur, med ett monster i. På buren hänger nyckeln och så länge monstret tittar bort så är det fritt fram, men vänder han sig om så blir Cid rädd och börjar om från början. Du har dock inte all tid i världen på dig, på sex minuter ska du bli klar, med allt. Men om tiden skulle ta slut innan du är helt klar så blir det inte Game Over utan du får börja om från början, igen, med full tid.

Använd Cirkel-knappen för att smyga dig fram nån millimeter då monstret inte tittar. Tryck som en galning på knappen då han tittar bort, tänk på att hålla koll på monstret, inte Cid eller nåt annat. Så fort monstret börjar vrida sig om ska du släppa knappen, tills han vänt sig helt om igen. Men ibland är han snabb tillbaka och tittar, så var på din vakt. När du kommit nästan ända fram så hoppar Cid fram och tar nyckeln. Han hoppar sedan åt sidan för att lösa nästa uppgift.

Vikterna och vågen

Cid ska nu placera tre vikter, utav sammanlagt fyra, på en våg för att kunna komma upp till timglaset, använda nyckeln och frige sina kamrater i cellerna. Från höger till vänster så är vikterna (bonde-pjäs i schack) gjorda av trä, lera sten och sist av järn. Detta vet du inte fören du har undersökt dem. Den rätta kombinationen som du ska placera på vågen är “CLAY – STONE – IRON“, alltså alternativ 4 – lera, sten och järn. Nu så kommer du upp till timglaset och kan rädda dina kompisar.