image/svg+xml Ta mig upp

Tips

“Spela med en hand!”

Gå in i menyn i FFIV och välj Config. Välj i den menyn Config och valet Custom. Gå ner i den menyn till L1 som du sätter på “Cnfrm” (Confirm – X), L2 på “Cancl” (Cancel – O) och Start på “Menu”. Nu kan du precis som i Suikoden-serien spela med bara en hand!

“Slösa inte”

Slösa inte med items och magier då det krävs mindre. Använd till exempel inte en HiPotion då du bara förlorat 100 HP. Gå då hellre runt med den förlusten, använd magi eller använd Potion. Så använd inte items eller magier i onödan.

“Låt knäppisen vara”

Om någonn av fienderna får statuseffekter på sig, till exempel Sleep, så attackera inte denne för den är inte längre ett hot. Slå ut de andra fienderna först.

“Räkna med död”

Försök att räkna ut hur fienderna kommer dö. Alltså hur mycket skada ni gör kontra fiendernas HP. Låt en stark försöka att själv döda en fiende, räcker det inte så låt någon svag försöka, inte den starke igen eller nån annan medel-stark. Med andra ord: slå ut fienderna så snabbt som möjligt.

“Man vet aldrig…”

Spara ofta! Kan du gå tillbaka efter en boss-strid så gör det och spara innan du fortsätter.

“Hamstra Items”

Se alltid till att du har tillräckligt med Items. Speciellt Potion/HiPotion, Life och Tent.

“Magi-studs”

Om fienden kastar Wall på sig själv så kasta Wall på en av dina gubbar och kasta sen magierna på denne så studsar de rakt igenom fiendens sköld.

“Utrusta nyheter”

Då du tömt en kista eller fått nåt i strid så utrusta det direkt och kolla om det var bättre. Samma gäller då du handlar, köp på dig bra saker och utrusta dem. Eventuellt kan du spara innan och testa om det var bra och var det inte det så ladda om spelet.

“Sälj!”

Då du köpt nya vapen och liknande så sälj de gamla för de är sällan till någon nytta. Spara bara i vissa fall men sälj oftast, då får du råd med fler nya vapen.