Twin Magic

Flare – 10 MP – medelstark eld-baserad attack.
Comet – 20 MP – medelstark typlös attack.