image/svg+xml Ta mig upp

Black Magic

Rydia kan lära sig Black Magic. Här är en lista på alla svarta magier som finns i spelet och lite information om dem.

Fire 1 (5 MP)

Rydia Lvl: Mt. Hobs

Gör svag Fire-skada på en, eller mindre skada på alla, fiender.

Fire 2 (15 MP)

Rydia Lvl: Då hon är vuxen

Gör medel-stark Fire-skada på en, eller mindre skada på alla, fiender.

Fire 3 (30 MP)

Rydia Lvl: 42

Gör stark Fire-skada på en, eller mindre skada på alla, fiender.

Ice 1 (5 MP)

Rydia Lvl: 2

Gör svag Ice-skada på en, eller mindre skada på alla, fiender.

Ice 2 (15 MP)

Rydia Lvl: Då hon är vuxen

Gör medel-stark Ice-skada på en, eller mindre skada på alla, fiender.

Ice 3 (30 MP)

Rydia Lvl: 40

Gör stark Ice-skada på en, eller mindre skada på alla, fiender.

Bolt 1 (5 MP)

Rydia Lvl: 5

Gör svag Bolt-skada på en, eller mindre skada på alla, fiender.

Bolt 2 (15 MP)

Rydia Lvl: Då hon är vuxen

Gör medel-stark Bolt-skada på en, eller mindre skada på alla, fiender.

Bolt 3 (30 MP)

Rydia Lvl: 45

Gör stark Bolt-skada på en, eller mindre skada på alla, fiender.

Bio (20 MP)

Rydia Lvl: 26

Skadar en fiende som efter detta kostant kommer att tappa HP.

Wind (25 MP)

Rydia Lvl: 51

Sänker fiendens HP ner till nånstans mellan 1 och 9.

Quake (30 MP)

Rydia Lvl: 47

Gör medel till stark Earth-baserad skada på alla fiender.

Death (35 MP)

Rydia Lvl: 52

Målet dör omedelbart, chansen att lyckas varierar beroende på målet.

Flare (50 MP)

Rydia Lvl: 55

Attackerar alla fiender för massiv typlös skada.

Meteo (99 MP)

Rydia Lvl: 60

Den legendariska mest kraftfulla magin i universum. Gör 9999 HP i skada på alla fiender.

Venom (2 MP)

Rydia Lvl: 10

Målet får Poison och kommer efter detta att konstant förlora lite HP.

Sleep (15 MP)

Rydia Lvl: 8

Målet sövs och kan varken försvara eller attackera. Vaknar om den träffas av en fysisk attack, ej magi.

Stop (12 MP)

Rydia Lvl: 15

Målet stannas helt och kan inte göra nånting.

Drain (18 MP)

Rydia Lvl: 36

Kastaren suger lite HP från en motståndare och ger till sig själv.

Psych (0 MP)

Rydia Lvl: 32

Kastaren suger lite MP från en motståndare och ger till sig själv.

Toad (7 MP)

Rydia Lvl: 13

Förvandlar målet till en groda, Toad. Målets styrka och snabbhet sänks markant.

Piggy (1 MP)

Rydia Lvl: 20

Förvandlar målet till en gris, Pig. Målets styrka och snabbhet sänks markant.

Warp (4 MP)

Rydia Lvl: 12

Flyttar upp er en våning i en grotta. Används den i strid så avbryts striden utan att man förlorar pengar.

Stone (15 MP)

Rydia Lvl: 49

Målet blir till sten och gör att de inte kan göra nåt under striden.