image/svg+xml Ta mig upp

White Magic

Rosa (och senare även Cecil) kan lära sig vit magi. Detta är en lista på all sån i spelet, samt lite information om dem.

Cure 1 (3 MP)

Rosa Lvl: Start
Cecil Lvl: Start

Återställer en liten del HP till en, eller lite mindre till alla, i ditt lag.

Cure 2 (9 MP)

Rosa Lvl: 13
Cecil Lvl: 15

Återställer en medel-mycket HP till en, eller lite mindre till alla, i ditt lag.

Cure 3 (18 MP)

Rosa Lvl: 30
Cecil Lvl:

Återställer mycket HP till en, eller lite mindre till alla, i ditt lag.

Cure 4 (40 MP)

Rosa Lvl: 38
Cecil Lvl:

Återställer all HP till en, eller mycket till alla, i ditt lag.

Esuna (20 MP)

Rosa Lvl: 18
Cecil Lvl: 25

Botar de flesta negativa status-effekterna.

Life 1 (8 MP)

Rosa Lvl: 11
Cecil Lvl:

Återupplivar en karaktär och återställer lite av dennes HP.

Life 2 (45 MP)

Rosa Lvl: 45
Cecil Lvl:

Återupplivar en karaktär och återställer dennes HP fullt ut.

Hold (5 MP)

Rosa Lvl: Start
Cecil Lvl:

En fiende kan inte röra sig under ett antal rundor.

Mute (6 MP)

Rosa Lvl: 15
Cecil Lvl:

En fiende tappar förmågan att tala och därmed kan denne inte kasta magier.

Charm (10 MP)

Rosa Lvl: 24
Cecil Lvl:

Fienden blir förvirrad och attackerar slumpvis vänner och fiender.

Blink (8 MP)

Rosa Lvl: 23
Cecil Lvl:

Man kan helt undvika den nästföljande attacken mot en själv.

Slow (6 MP)

Rosa Lvl: Start
Cecil Lvl:

En fiende blir slöare och hans attacker och magier tar längre tid.

Haste (25 MP)

Rosa Lvl: 33
Cecil Lvl:

En karaktär blir mycket snabbare och får attackera och kasta magier oftare.

Bersk (18 MP)

Rosa Lvl: 20
Cecil Lvl:

Tills striden är slut så får man ökad styrka men attackerar självmant.

Holy (46 MP)

Rosa Lvl: 55
Cecil Lvl:

Attackerar fienden med en kraftfull Holy-baserad attack.

Wall (30 MP)

Rosa Lvl: 36
Cecil Lvl:

En temporär vägg studsar tillbaks magier på kastaren.

Scan (1 MP)

Rosa Lvl: Start
Cecil Lvl: 8

Avslöja en fiendes HP/Max Hp, MP/Max MP samt svagheter och styrkor.

Mini (6 MP)

Rosa Lvl: 30
Cecil Lvl:

Krymper målet och gör det svårt för denne att attackera men lätt att försvara.

Exit (10 MP)

Rosa Lvl: Rädda henne från Tower of Zot
Cecil Lvl: 19

Lämna en grotta ut till kartan. Använd i strid för att avbryta striden utan att förlora pengar.

Sight (2 MP)

Rosa Lvl: Start
Cecil Lvl: 3

Höj kameran över världskartan för att se mer, försvinner då du ska flytta dig.

Float (8 MP)

Rosa Lvl: 35
Cecil Lvl:

Man svävar ovanför marken och undviker skada från marken och Earth-baserad skada.

Armor (9 MP)

Rosa Lvl: 12
Cecil Lvl:

Ta mindre skada av fysiska attacker i strid.

Shell (10 MP)

Rosa Lvl: 29
Cecil Lvl:

Ta mindre skada av magiska attacker i strid.

Dspel (12 MP)

Rosa Lvl: 31
Cecil Lvl:

Ta bort alla fördelaktiga statusar på fienden.