image/svg+xml Ta mig upp

Summons – Call

Här har du alla Call Monsters som Rydia kan lära sig. Här står deras namn, vad de kostar att kasta, vad de gör och hur du får dem.

Chocb (7 MP)

Lär dig denna Summon:
Utrustad från start
Beskrivning:
“ChocKick” – En chocobo attackerar en fiende för svag fysisk skada.

Mist (20 MP)

Lär dig denna Summon:
Utrustad då Rydia är vuxen
Beskrivning:
“Mist” – Mist Dragon skadar alla fiender, kan ej blockeras.

Ramuh (30 MP)

Lär dig denna Summon:
Utrustad då Rydia är vuxen
Beskrivning:
“Thunder” – Ramuh kastar kraftig Bolt-magi på alla fiender.

Ifrit (30 MP)

Lär dig denna Summon:
Utrustad då Rydia är vuxen
Beskrivning:
“Hellfire” – Ifrit kastar kraftig Fire-magi på alla fiender.

Shiva (30 MP)

Lär dig denna Summon:
Utrustad då Rydia är vuxen
Beskrivning:
“Blizzard” – Shiva kastar kraftig Ice-magi på alla fiender.

Levia (50 MP)

Lär dig denna Summon:
Spöa Leviathan i Land of the Summoned Monsters
Beskrivning:
“Tsunami” – Leviathan kastar kraftfull typlös magi på alla fiender.

Odin (45 MP)

Lär dig denna Summon:
Spöa Odin i det andra tronrummet under Baron Castle efter att kungen har mördats
Beskrivning:
Odin dödar alla fiender i striden.

Asura (50 MP)

Lär dig denna Summon:
Spöa Asura i Land of the Summoned Monsters
Beskrivning:
“Asura” – Asura snurrar sitt huvud och kastar antingen Armor, Cure 3, eller Life 1 på alla i ditt gäng.

Titan (40 MP)

Lär dig denna Summon:
Utrustad då Rydia är vuxen
Beskrivning:
“GaiaRage” – Titan kastar kraftig Earth-magi på alla fiender.

Sylph (25 MP)

Lär dig denna Summon:
Fås från Sylph i den nordvästra grottan i underjorden, Sylvan Cave.
Beskrivning:
Tre små älvor drar HP från en fiende och delar ut jämt till alla i ditt lag.

Baham (60 MP)

Lär dig denna Summon:
Spöa Bahamut i Bahamut Cave (grottan omringad av klippor på månens yta)
Beskrivning:
“MegaFire” – Bahamut gör massiv typlös skada på alla fiender.

Imp (1 MP)

Lär dig denna Summon:
Spöa Imp, eller Tricker, mellan Baron och Mist för att få “Imp Item” som lär dig detta Call Monster
Beskrivning:
En Imp kommer fram och gör mycket svag skada på en fiende.

Mage (18 MP)

Lär dig denna Summon:
Spöa Mage i Magnetic Cavern för att få “Mage Item” som lär dig detta Call Monster
Beskrivning:
En Mage attackerar en fiende för medel eller massiv fysisk skada.

Bomb (15 MP)

Lär dig denna Summon:
Spöa en Ballon eller Grenade i Mt. Hobs för att få “Bomb Item” som lär dig detta Call Monster
Beskrivning:
En Bomb gör svag fysisk skada på en fiende.

Cocat (12 MP)

Lär dig denna Summon:
Spöa Cocatrice, Eagle, eller Roc Baby i Mt. Hobs, Fabul, eller Mysidia för att få “Cocatris Item” som lär dig detta Call Monster
Beskrivning:
En Cocatrice attackerar en fiende och gör denne till sten så att denne dör direkt.