Originalet

Bilder från originalversionen av spelet till SNES (Super Nintendo), samt då spelet senare kom till PlayStation utan förändrad grafik.