image/svg+xml Ta mig upp

Cid Pollendina

En karaktär som är rolig. Cid är huvudingenjör i Baron och han har byggt alla luftskeppen. Han blir tillfångatagen av kungen för att han inte vill hjälpa till längre med att bygga luftskepp som endast kommer att användas för krigsbruk. Cecil återvänder til Baron för att rädda Cid så att dom kan få ett luftskepp.

Förmåga: Peep
Jobb: Engineer