Statuseffekter

Poison (Poison)
Förlorar lite HP varje stridsrunda samt en HP för varje steg utanför strid.
Bot: Antidote, Esuna, dö.

Sleep (Sleep)
Sover och kan inte göra något.
Bot: Försvinner efter ett tag, slut på strid, dö.

Darkness (Dark)
Accuracy och Evade-attributen faller, alltså man får svårt att träffa fienden och att undvika deras anfall.
Bot: Magin Lamp, eller efter stridens slut.

Mute (Mute)
Kan ej kasta magier.
Bot: Magin Vox, eller efter stridens slut.

Stone (Stone)
Förstenad, kan ej anfallas, räknas som död.
Bot: Gold Needle.

Paralyze (Prlyz)
Kan ej strida / röra sig.
Bot: Försvinner efter ett tag, slut på strid, dö.

KO (KO)
Spelaren är död.
Bot: Life1, Life2 eller besök en kyrka.

Navigation: