image/svg+xml Ta mig upp

Black Magic

Svarta magier – Black Magic – orsakar oftast direkt skada på dina fiender. Men de kan också hjälpa er i strid på andra sätt, som att göra er starkare, göra fiender svagare, eller liknande. Black Mage (BM) och Black Wizard (BW), och senare några andra jobb, kan mästra alla svarta magier, Red Mage (RM) / Red Wizard (RW) kan ganska många men tyvärr inte de bästa. Mot slutet kan också Ninja (NI) lära sig några magier.

Nivå 1

NamnBeskrivningTräffarTillKöpes
PSXNESMobil
Fire1FIREFireOrsakar lite eldskada.En fiendeNI, RM, RW, BM, BWCornelia (100 G)
Sleep1SLEPSleepSöver fiender (de kan ej anfalla).Alla fienderNI, RM, RW, BM, BWCornelia (100 G)
Focus1LOCKFocusÖkar chansen att träffa med sina slag.En vänNI, RM, RW, BM, BWCornelia (100 G)
Bolt1LITThunderOrsakar lite blixtskada.En fiendeNI, RM, RW, BM, BWCornelia (100 G)

Nivå 2

NamnBeskrivningTräffarTillKöpes
PSXNESMobil
Ice1ICEBlizzardOrsakar lite Ice-skada.En fiendeNI, RM, RW, BM, BWPravoka (400 G)
FogDARKDarkGör att fienden missar lättare när de attackerar.Alla fienderKN, RM, RW, WM, WWPravoka (400 G)
SteelTMPRTemperGör någons vapen starkare.En vänNI, RM, RW, BM, BWPravoka (400 G)
Slow1SLOWSlowGör att fienden slår saktare (färre “Hit”).Alla fienderNI, RM, RW, BM, BWPravoka (400 G)

Nivå 3

NamnBeskrivningTräffarTillKöpes
PSXNESMobil
Fire2FIR2FiraOrsakar medel Fire-skada.Alla fienderNI, RM, RW, BM, BWElfland (1 500 G)
BindHOLDHoldStoppar en fiende helt från att anfalla.En fiendeNI, RM, RW, BM, BWElfland (1 500 G)
Bolt2LIT2ThundaraOrsakar medel Thunder-skada.Alla fienderNI, RM, RW, BM, BWElfland (1 500 G)
Focus2LOK2FocaraÖkar chansen för dina attacker att träffa.Alla vännerNI, RM, RW, BM, BWElfland (1 500 G)

Nivå 4

NamnBeskrivningTräffarTillKöpes
PSXNESMobil
Sleep2SLP2SleepraFienden somnar och kan ej anfalla.En fiendeNI, RM, RW, BM, BWElfland (4 000 G)
HasteFASTHasteSnabbare upp en vän så att den kan göra fler anfall.En vänNI, RM, RW, BM, BWElfland (4 000 G)
MuddleCONFConfuseFörvirrar fienden, de anfaller varandra.Alla fienderNI, RM, RW, BM, BWElfland (4 000 G)
Ice2ICE2BlizzaraOrsakar medel Ice-skada.Alla fienderNI, RM, RW, BM, BWElfland (4 000 G)

Nivå 5

NamnBeskrivningTräffarTillKöpes
PSXNESMobil
Fire3FIR3FiragaOrsakar mycket Fire-skada.Alla fienderRM, RW, BM, BWMelmond (8 000 G)
PoisonBANEScourgeDödar fienden direkt.Alla fienderRW, BM, BWMelmond (8 000 G)
Warp1WARPTeleportFörflyttar er tillbaka till förra våningen i en grotta.Hela teametRW, BWMelmond (8 000 G)
Slow2SLO2SlowraGör fienden saktare så att de slår färre gånger per runda.En fiendeRM, RW, BM, BWMelmond (8 000 G)

Nivå 6

NamnBeskrivningTräffarTillKöpes
PSXNESMobil
Bolt3LIT3ThundagaOrsakar stor Thunder-skada.Alla fienderRW, BM, BWCrescent Lake (20 000 G)
ReaperRUBDeathRaderar en fiende från striden.En fiendeBM, BWCrescent Lake (20 000 G)
QuakeQAKEQuakeÖppnar ett hål i marken fienden faller igen.Alla fienderBM, BWCrescent Lake (20 000 G)
StunSTUNStunParalyserar en fiende (kan ej röra sig).En fiendeBM, BWCrescent Lake (20 000 G)

Nivå 7

NamnBeskrivningTräffarTillKöpes
PSXNESMobil
Ice3ICE3BlizzagaOrsakar mycket Ice-skada.Alla fienderRW, BM, BWGaia (45 000 G)
BreakBRAKBreakSpränger fienden i flera småbitar (dör).En fiendeBWGaia (45 000 G)
SaberSABRSaberÖkar styrkan på det egna vapnet.Sig självBWOnrac (45 000 G)
BlindBLNDBlindGör att fienderna missar fler attacker.En fiendeBM, BWOnrac (45 000 G)

Nivå 8

NamnBeskrivningTräffarTillKöpes
PSXNESMobil
StopSTOPStopStoppar fienden helt.En fiendeBWGaia (60 000 G)
BanishZAP!WarpFlyttar fienderna till en annan dimension (de dör).Alla fienderBWGaia (60 000 G)
DoomXXXXKillRaderar fienderna helt (de dör). Lyckas endast på de med HP under 300.En fiendeBWGaia (60 000 G)
FlareNUKEFlareGör massiv elementlös skada.Alla fienderBWLefein (60 000 G)