Originalet

Bilder från originalet till Nintendo 8-bitar. Detta är den absoluta grunden som alla andra Final Fantasy-spel kommer ifrån.