image/svg+xml Ta mig upp

Special Dresspheres

Lite som summons i de andra FF-spelen. Karaktären själv förvandlas och får två delar till sin hjälp. Alla tre har sin egna uppsättning med abilities, liv och får agera separat i strid.

För att kunna byta till denna under strid så måste du byta till alla jobb på ditt Garment Grid. Så alltså kan man snabbare få fram denna om man har få noder på sin Garment Grid. Nackdelen är dock den att din Special startar med högre värden om du har fler noder på din Garment Grid. Till exempel ett Garment Grid med två noder och din karaktär på level 30 ger 2452 HP, 254 MP, 90 Str, 56 Def, 106 Mag. Medan om ditt Garment Grid hade sex noder så hade du fått 2816 HP, 292 MP, 104 Str, 64 Def, 122 Mag. Stark och lång tid eller svag och kort tid, du väljer själv.