image/svg+xml Ta mig upp

Berserker

En snabb och stark klass som är bra på att förbättra sina egna attacker.

Hittas

För att få denna måste du klara uppdraget i Macalania, kapitel 3.

Abilities

AbilityAPMPBeskrivning
Attack00Gör fysisk skada på en fiende.
Berserk00Ökar styrkan på användaren i utbyte mot förlorad kontroll.
Cripple206Halverar en fiendes HP
Mad Rush306Reducerar alla fienders HP med 1/4
Crackdown306Skadar en fiende och tar bort effeketer av Shell, Protect samt Reflekt på samma gång.
Eject408Kastar ut en fiende ur striden
Unhinge408Skadar en fiende och sänker dess Accuracy och Evasion
Intimidate508Skadar en fiende och sätter Slow status på denne
Envenom3010Skadar en fiende och sätter Poison status på denne
Hurt6010Delar ut skada beroende på användarens HP
Howl800Fördubblar användarens HP
Itchproof200Skyddar mot Itchy status
Counterattack1800Kontrar en fysisk attack
Magic Counter3000Kontrar en magisk attack
Evade & Counter4000Undviker och kontrar en fysisk attack
Auto-Regen800Återställer automatiskt HP gradvist.