image/svg+xml Ta mig upp

Songstress

En sångare är en “support”-klass som har dugliga magifärdigheter men är väldigt svag. Den kan dock utökas med förstärkningar genom sångböcker (se under tabellen).

Hittas

Du får den här klädseln automatiskt under första striden mot LeBlanc.

Abilities

AbilityAPMPBeskrivning
Attack00Sätter Darkness status på alla fiender.
Samba of silence200Sätter Silence status på alla fiender.
MP Mambo *200Reducerar MP kostnaden till 0
Magical Masque **200Nullifierar magiska attacker
Sleepy Shuffle800Kastar Sleep på alla fiender.
Carnival Cancan800Fördubblar partyts HP
Slow Dance600Sätter slow status på alla fiender.
Break Dance600Sätter Stop status på alla fiender.
Jitterbug1200Kastar Haste på alla i partyt.
Dirty dancing1600Partyt gör “critical” skada
Battle Cry104Ökar partyts strength
Cantus Firmus104Ökar partyts Defence
Esoteric Melody104Ökar partyts Magic
Disenchant104Ökar partyts Magic Defence
Perfect Pitch104Ökar partyts Accuracy
Matador’s Song104Ökar partyts Evasion

* Kräver sångboken Magical Dances Book vol. I
** Kräver sångboken Magical Dances Book vol. II

Sångböckerna

Magical Dances Book vol. I

Med denna sångbok kan du lära dig MP Mambo

Hittas: Efter att ha fått alla 10 Crimson Spheres så kan du få den efter att ha klarat Den of Woe-grottan.

Magical Dances Book vol. II

Med denna sångbok kan du lära dig Magical Masque

Hittas: Besegra Machinan, i Djose Temple, på level 5 (max) i kapitel 5. Gräv upp reservdelar i Bikanel Island för att den ska stiga i level.