image/svg+xml Ta mig upp

Accessories

Accesories kan användas till att göra dig starkare! Du kan bara sätta på TVÅ Accesories så tänk efter vilka du behöver! Det finns fem kategorier. Rader som markerats med en rosa färg markerar att detta accessory är det bästa i den sortens kategori.

Sidans info: Bahamut_master – design och ändringar: Webmaster.

Attribut

NamnBeskrivning
Iron BangleHP +20%
Titanium BangleHP +40%
Mithryl BangleHP +60%
Crystal BangleHP +100%
Silver BracerMP +40%
Gold BracerMP +60%
Rune BracerMP +100%
WristbandStrength +10
Power WristStrength +20
Hyper WristStrength +30
Power GlovesStrength +40
Kaiser KnucklesStrength +50
Mythril GlovesDefence +20
Diamond GlovesDefence +40
Crystal GlovesDefence +60
AmuletMagic +10
Tarot CardMagic +20
TalismanMagic +30
Pixie DustMagic +40
Crystal BallMagic +50
Defence VeilMagic Defence +20
Mystery VeilMagic Defence +40
Oath VeilMagic Defence +60
GauntletsStrength och Defence +5
Muscle BeltStrength och Defence +10
Black BeltStrength och Defence +20
Champion BeltStrength och Defence +40
TiaraMagic och Magic Defence +5
CircletMagic och Magic Defence +10
Hypno CrownMagic och Magic Defence +20
Regal CrownMagic och Magic Defence +40
Rabite’s FootLuck +100

Element

NamnBeskrivning
Fiery GleamStrength +8 och sätter Elementet Fire på vanlig attacker
Red RingMagic +4 och ger magin Fire och halverar Fire-skada
NulBlaze RingMagic +6 och ger magin Fira och nullifierar Fire-skada
Crimson RingMagic +10 och ger magin Firaga och absorberar Fire-skada
Icy GleamStrength +8 och sätter Elementet Ice på vanliga attacker
White RingMagic +4 och ger magin Blizzard och halverar Ice-skada
NulFrost RingMagic +6 och ger magin Blizzara och nullifierar Ice-skada
Snow RingMagic +10 och ger magin Blizzaga och absorberar Ice-skada
Lightning GleamStrength +8 och sätter elementet Lightning på vanliga attacker
Yellow RingMagic +4 och ger magin Thunder och halverar Lightning-skada
NulShock RingMagic +6 och ger magin Thundara och nullifierar Lightning-skada
Ochre RingMagic +10 och ger magin Thundaga och absorberar Lightning-skada
Watery GleamStrength +8 och ger elementet Water på vanliga attacker
Blue RingMagic +4 och ger magin Water och halverar Water-skada
NulTide RingMagic +6 och ger magin Watera och nullifierar Water-skada
Cerulean RingMagic +10 och ger magin Waterga och absorberar Water-skada
Black RingHP & MP +10% och ger magin Demi och nullifierar Gravity-skada
FreezerburnStrength +10 och sätter på elementen Fire och Ice på vanliga attacker
SublimatorMagic och Magic Defence +10, absorberar Fire och Ice
ElectrocutionerStrength +10, elementen Lightning och Water på attacker
Short CircuitMagic och Magic Defence +10, absorberar Lightning och Water skada
Tetra GlovesStrength och Magic +12, elementen Fire, Ice, Water och Lightning på attacker
Tetra BandDefence och Magic Defence +10, halverar Fire, Ice, Lightning och Water-skada
Tetra GuardDefence och Magic Defence +15, nullifierar Fire, Ice, Lightning och Water-skada
Tetra BraceletDefence och Magic Defence +20, absorberar Fire, Ice, Lightning och Water-skada

Status

NamnBeskrivning
Mortal ShockStrength -6, Magic +5, ger magin Death och abilityn Death Touch
Stone ShockStrength -5, Magic +4, ger magin Break och abilityn Stone Touch
Dream ShockStrength -5, Magic +3, ger magin Sleep och abilityn Sleep Touch
Mute ShockStrength -5, Magic +3, ger magin Silence och Abilityn Silence Touch
Blind ShockStrength -5, Magic +3, ger magin Blind och Abilityn Dark Touch
Venom ShockStrength -5, Magic +3, ger magin Bio och Abilityn Poison Touch
Chaos ShockStrength -5, Magic +5, ger magin Confuse och Abilityn Confuse Touch
Fury ShockStrength -5, Magic +5, ger magin Berserk och abilityn Berserk Touch
Lag ShockStrength -5, ger Abilityn Slow Touch
System ShockStrength -10 och ger Abilityn Stop Touch
Angel EarringsDefence och Magic Defence +5, skydd mot Death
Gold AnkletDefence och Magic Defence +4, skydd mot Petrify
Twist HeadbandDefence och Magic Defence +4, skydd mot Sleep
White CapeDefence och Magic Defence +4, skydd mot Silence
Silver GlassesDefence och Magic Defence +4, skydd mot Darkness
Star PendantDefence och Magic Defence +4, skydd mot Poison
Black ChokerDefence och Magic Defence +4, skydd mot Confuse
PotpourriDefence och Magic Defence +4, skydd mot Berserk
Gris-Gris BagDefence och Magic Defence +4, skydd mot Curse
Favourite OutfitÖkar Evasion och Luck med 10, skydd mot Itchy
Pearl NecklaceDefence och Magic Defence +4, skydd mot Pointless
Pretty OrbDefence och Magic Defence +4, skydd mot Slow
Dragonfly OrbDefence och Magic Defence +4, skydd mot Stop
Beaded BroochDefence och Magic Defence +8, skydd mot Silence och Darkness
Glass BuckleDefence och Magic Defence +8, skydd mot Poison och Sleep
Faerie EarringsDefence och Magic Defence +8, skydd mot Confuse och Berserk
Kinesis BadgeDefence och Magic Defence +8, skydd mot Slow och Stop
Safety BitDefence och Magic Defence +12, skydd mot Death och Petrify
Wall RingKastar Protect och Shell när HP är Gult. Effekten försvinner när HP inte är gult längre
Regen BangleKastar Regen när HP är Gult. Effekten försvinner när HP inte är gult längre
Haste BangleKastar Haste när HP är Gult. Effekten försvinner när HP inte är gult längre
Moon BracerHar permanent Shell i strider
Shining BracerHar permanent Protect i strider
Star BracerHar permanent Reflect i strider
Defence BracerHar permanent Protect och Shell i strider
Recovery BracerHar permanent Regen i strider
Speed BracerHar permanent Haste i strider och kan kasta magin Hastega

Ability

NamnBeskrivning
Sword LoreStrength +12 och låter dig använda Swordplays du har lärt dig
Bushido LoreStrength +12 och låter dig använda Bushidos du har lärt dig
Nature’s LoreStrength +12 och låter dig använda Instincts du har lärt dig
Arcane LoreMagic +12 och låter dig använda Arcanas du lärt dig
Black LoreMagic +12 och låter dig använda Black Magics du lärt dig
White LoreMagic +12 och låter dig använda White Magics du lärt dig
Sword TomeHP +10% och Agility +5. Väntetid för Swordplay -40%
Bushido TomeHP +10% och Agility +5. Väntetid för Bushido -40%
Nature’s TomeHP +10% och Agility +5. Väntetid för Instinct -40%
Arcane TomeÖkar MP med 10% och Agility +5. Väntetid för Arcana -40%
Black TomeÖkar MP med 10% och Agility +5. Väntetid för Black Magic -40% och du kan kasta magin Osmose
White TomeÖkar MP med 10% och Agility +5. Väntetid för White Magic -40% och du kan kasta magin Osmose

Special

NamnBeskrivning
Sprint ShoesÖkar Agility +10 och ger Abilityn First Strike.
AP EggTredubblar AP du tjänar.
Cat’s BellHP +15 % och ger abilityn HP Stroll.
Wizard BraceletÖkar MP med 20 % och ger Abilityn MP Stroll.
Charm BangleDu slipper möta fiender och Luck ökas med 10.
Lure BracerDu möter fler fiender och Strength ökas med 15.
Gold HairpinHalverar MP-kostnad under strider och Magic +20.
Soul Of ThamasaDubblar MP-kostnad under strider,men magiskadan ökas och Magic ökas med 15.
RibbonSkyddar mot Petrify, Sleep, Silence, Darkness, Poison, Confusion, Berserk, Curse, Pointless, Itchy, Slow, Stop och Doom.
Heady PerfumeÖkar MP med 20 %, Magic med 5, Defence, Magic Defence och Luck +10, Agility +2, ger abilitiyn HP/MP Stroll.
Shmooth ShailingSkyddar mot ALLA Negativa Statuseffekter, men lämnar dig kvar med permanent Slow.
BloodlustStrength +60, HP & MP -40%, Magic och Magic Defence -50 och lämnar dig kvar med permanent Poison och Berserk.
WringMagic +80, minskar Defence med 20, minskar HP med 40 % och du kan bara använda Black Magic med ingen väntetid och lämnar kvar med Poison och Haste.
Key To SuccesÖkar HP och MP med 100 %, ökar Luck med 100 och ger dig Double AP, Double Exp, Double Items och Gillionaire.
Minerva’s PlateÖkar MP med 100 %, Magic +100, Strength -80, reducerar väntetiden för Black Magic och lämnar dig med Pointless.
AdamantiteHP +100 %, Defence och Magic Defence +120, sänker Agility +30 och ger permanent Protect och Shell-effekt.
Force of NatureAbsorberar all element skada och sätter på alla elementen på vanliga attacker.
Cat NipNär ditt HP är gult så gör alla attacker och helningar 9999.
Iron DukeStrength, Magic, Defence, Magic Defence, Accuracy och Evasion +100, Agility +10 och Luck. Även HP och MP ökas.
RagnarokAll MP-kostnad försvinner under strider och Darkness-attacken kräver ingen HP mer
EnterpriseLåter dig få över 9999 HP.
InvicibleLåter dig slå över 9999 HP i skada.