image/svg+xml Ta mig upp

Blitzball

Välj vad du vill läsa mer om här nedan. “Grunderna / Kom igång” lämpar sig även för vana spelare, men mest för nybörjare. På “Detaljer / Avancerat” så hittar du detaljerad info, förklarningar och statistik. Sista sidan, “Diverse tips”, ger kortfattade men nyttiga tips för att komma igång men också för att bli bättre.