image/svg+xml Ta mig upp

Gun Mage

Detta är en väldigt offensiv klass som har en förmåga som är väldigt lik “Enemy Skill” från FF7 och andra FF-spel. Förmågan heter Blue Bullet och den kan en Gun Mage från starten. Du måste lära dig varje teknik individuellt, så se på vår Blue Bullet-guide för alla detaljer.

Hittas

Du kan få denna klädsel på två sätt: Klara uppdraget “Moonflow”, kapitel 1, eller sälja 10 biljetter i Moonflow, kapitel 2.

Abilities

AbilityAPMPBeskrivning
Attack00Skjuter på en fiende.
Blue Bullet00Attackera med fienders färdigheter (se vår Blue Bullet-guide).
Scan200Tar reda på information om en fiende, t.ex. HP.
Anti-Aircraft203Gör fyrfaldig skada på flygande fiender.
Silver Bullet203Gör fyrfaldig skada på vargar.
Elementillery203Gör fyrfaldig skada på Element-fiender.
Killasaurus203Gör fyrfaldig skada på ödlor.
Drake Slayer203Gör fyrfaldig skada på drakar.
Demon Muzzle203Gör fyrfaldig skada på Imps.
Shell Cracker203Gör fyrfaldig skada på sköld-fiender.
Flan Eater203Gör fyrfaldig skada på Flans.
Dismantler203Gör fyrfaldig skada på machina.
Mech Destroyer203Gör fyrfaldig skada på Mechs (machina på 4 ben).
Scan Lv.2200Tar reda på mycket information om en fiende.
Scan Lv.31000Ger dig ännu mer information om en fiende.
Fiend Hunter Lv2300Reducerar tiden för användningen av “Fiend Hunter” abilityn med 40%