image/svg+xml Ta mig upp

Lady Luck

Ännu en “support”-klass, denna förlitar sig på din tur.

Hittas

För att få tag på denna klädsel måste du gå till Luca under kapitel 3 Genom att utmana en av spelarna i området i Sphere Break och då kan du vinna denna av Shinra i Sphere Break finalen. Förlorar du så kan du utmana honom i kapitel 5 i den högra korridoren under arenan i Luca (“Basement A”).

Abilities

AbilityAPMPBeskrivning
Attack00Vanlig attack
Bribe400Ger fienden gil, så att denne lämnar striden
Two Dice204Karaktären kastar två tärningar och delar ut den skadan som tärningarna visar. Lika ger dubbla skadan, två ettor ger 20 gånger skadan!
Four Dice1008Karaktären kastar fyra tärningar och delar ut den skadan som tärningarna visar. Lika ger dubbla skadan, fyra ettor ger 40 gånger skadan!
Attack Reels600Gör fysisk skada (läs mer på Reels-sidan)
Magic Reels700Gör magisk skada (läs mer på Reels-sidan)
Item Reels800Använder slumpmässiga Items (läs mer på Reels-sidan)
Random Reels1200Gör slumpmässiga attacker (läs mer på Reels-sidan)
Luck308Ökar användarens Luck
Felicity408Ökar alla karaktärers Luck
Tantalize608Förvirrar alla fiender
Critical1600Tillåter att alltid göra “Critical” skada
Double EXP800Fördubblar EXP mängden efter striden
SOS Spellspring300Reducerar MP förbrukningen till 0 när Hp är lågt
Gillionaire1000Fördubblar Gil mängden efter striden
Double Items1000Fördubblar antalet Items du får efter varje strid.

Reels

Läs mer om alla Reels du kan utföra med denna dressphere.