image/svg+xml Ta mig upp

Trainer

Här får din karaktär hjälp av ett djur som gör attackerna åt dig. Alla karaktärer har sitt eget djur som tränare – Yunas heter Kogoro, Rikkus är Ghiki, och Paines är Flurry. Mer info till sidan och i tabellerna under.

Du kan byta namn på ditt djur om du vill. Du ska då vila (rest) en gång i varje kapitel hos Barkeep. Efter detta så tala med Brother så ska Barkeep sen erbjuda dig att byta djurens namn.

Hittas

Du får denna Dressphere till alla dina karaktärer om du besöker Mt. Gagazet i kapitel 3. Där ska du tala med Kimahri och svara följande:
You have to learn to deal with these things.
You have to figure this out on your own.

Om du väljer nåt annat så kan du ändå få denna Dressphere förutsatt att du pratat med Kimahri minst tre gånger innan.

Trainer: Yuna

AbilityAPMPBeskrivning
Attack00Gör fysisk skada på en fiende.
Holy018Orsakar dubbel Holy-skada och Darkness på en fiende.
Kogoro Blaze04Orskar Fire-skada och Darkness på en fiende.
Kogoro Freeze404Orsakar Ice-skada och Stop på en fiende.
Kogoro Shock404Orsakar Lightning-skada och Berserk på en fiende.
Kogoro Deluge404Orsakar Water-skada och Sleep på en fiende.
Kogoro Strike805Kastar ut en fiende från striden.
Doom Kogoro806Orsakar skada och Doom på en fiende.
Kogoro Cure3010Återställer en medlems HP.
Kogoro Remedy4010Botar statusförändringar.
Pound Puppies!10024Orsakar över dubbel skada på en fiende.
Half MP Cost2000Halverar krävd MP för alla magier.
HP Stroll200Återställer HP då man går (ej vid död eller petrify).
MP Stroll200Återställer MP då man går (ej vid död eller petrify).
Kogoro Lv. 2800Kogoros uppladdningstid reducerad med 30%
Kogoro Lv. 31000Kogoros uppladdningstid reducerad med 50%

Trainer: Rikku

AbilityAPMPBeskrivning
Attack00Gör fysisk skada på en fiende.
Sneaky Ghiki012Orsakar fysisk skada samtidigt som du stjäl Gil.
Ghiki Gouge08Orsakar fysisk skada och Darkness.
Ghiki Gag808Orsaka fysisk skada och Silence.
Mugger Ghiki012Orsakar fysisk skada och snor ett Item.
Pesky Ghiki1008Orsakar fysisk skada och Berserk.
Bully Ghiki1008Orsakar fysisk skada, Delay och avbryter attack.
Ghiki Meds4010Botar statusförändringar.
Ghiki Pep3010Återställer en karaktärs HP.
Ghiki Cheer012Str. och Acc. upp för en medlem.
Swarm, Swarm!10024Orsakar över dubbel skada på en fiende.
Half MP Cost2000Halverar krävd MP för alla magier.
HP Stroll200Återställer HP då man går (ej vid död eller petrify).
MP Stroll200Återställer MP då man går (ej vid död eller petrify).
Ghiki Lv. 2800Ghikis uppladdningstid reducerad med 30%
Ghiki Lv. 31000Ghikis uppladdningstid reducerad med 50%

Trainer: Paine

AbilityAPMPBeskrivning
Attack00Gör fysisk skada på en fiende.
Carrier Flurry08Kastar ut en fiende från striden, ibland.
Poison Flurry404Orsakar fysisk skada på en fiende, och ibland Poison.
Stone Flurry6016Orsakar fysisk skada på en fiende, och ibland Petrify.
Death Flurry6020Dödar omedelbart en fiende.
Flurry Guard6010Återställer HP på en och ger Protect.
Flurry Speed6010Återställer HP på en och ger Haste.
Flurry Shield6010Återställer HP på en och ger Shell.
HP Flurry010Återställer lite HP till alla.
Recovery Flurry4010Botar statusförändringar.
Maulwings!10024Orsakar mer än dubbel skada på en fiende.
Half MP Cost2000Halverar krävd MP för alla magier.
HP Stroll200Återställer HP då man går (ej vid död eller petrify).
MP Stroll200Återställer MP då man går (ej vid död eller petrify).
Flurry Lv. 2800Flurrys uppladdningstid reducerad med 30%
Flurry Lv. 31000Flurrys uppladdningstid reducerad med 50%