image/svg+xml Ta mig upp

Chocobo Chic

Chocobo Chic är en av tre DLC summons, en som inte är en del av spelet men som kan laddas ner från Playstation Store. Det är dock en hake. De enda som får denna summon är de som förbokade FF7 Remake. De ska då fått en kod de kan slå in i Playstation Store för att ladda ner sin summon, de kan sen gå in i spelet, trycka fram menyn med Options knappen, gå ned på System, och där välja DLC och så aktivera sin summon. Detta kan du göra så fort du börjat spelet, det betyder att du kan ha summons redan I Reaktor 1.