Summons

I originalet är den första summon man får Choco/Mog, utav en Chocobo i ett stall långt utanför Midgar. I FF7 Remake har de ändrat en del, och du kan få mängder av summons redan inne i Midgar. Här är en lista över alla summons och hur du får dem