Sidequests

Inte bara är spelet väldigt stort, det är proppfullt med hemligheter, extrauppdrag och minispel. Flera av dem är relativt enkla, andra väldigt utmanande. De flesta ger en eller flera troféer till din playstation-profil. På dessa sidor beskriver vi alla sidouppdrag i mer detalj.