Tips

Skaffa massa tonics
I värld 2 när du kommer till Kelb, då ska du gå till ett inn. Där ska du gå in till rummet där man sover och prata med vargen som sitter vid bordet. Han helar HP/MP fullt sen ger han dig 8 tonics. Detta kan du bara göra tre gånger. Av FF_Korven

Skaffa 99 tält lätt
När du kommer till värld 2 så är du på en ö. På den ön kan du bara möta fiender som ger dig tält. Så det är bara att börja slåss. Av FF_Korven

Var man får mycket ABP
I Phoenix Tower när man går i trapporna så kommer man efter ett par steg fram till ett rum med två krukor, en på vardera sida. En innehåller pengar och den andra ett monster som heter Magic Pot. Den säger “Give me Elixir” så ge honom en Elixir så belönar han dig med 100 ABP. Detta är det bästa sättet att få Master på jobb som Mimic och Samurais.

Enkla EXP
I den första världen när du fått luftskeppet stick då till chain of Islands långt ner på kartan. När du är över cresent Island kan du möta en fiende kallad Black Flame den ger mycket Exp och ABP. Du kan också möta fienden kallad prototype på vissa av öarna du kan inte skada denna fiende du får använda control command på den och få den att använda Expoloder på sig själv. Du kan också lära dig blue spellsen Missel och Burn ray. Den ger 500 exp och 4 ABP.

Tipsen är skrivna och inskickade av Oskar Österling (om inget annat angetts).

Navigation: