image/svg+xml Ta mig upp

Time Magic

För att kunna kasta en speciell magi med någon av dina karaktärer så måste man först köpa magin i någon butik (eller hitta den). All information om detta finner du på denna sida.

Man behöver också nå en specifik kunskapsnivå inom den magi-typen. Dessa nivåer är som följer:

Level 1: Speed, Slow, Regen – Byt till jobbet “Time Mage” för att få tillgång till dessa magier.
Level 2: Mute, Haste, Float – Nå nivå 2 som Time Mage (jobb).
Level 3: Gravity, Stop, Teleport – Nå nivå 3 som Time Mage (jobb).
Level 4: Comet, Slowga, Return – Nå nivå 4 som Time Mage (jobb).
Level 5: Graviga, Hastega, Old – Nå nivå 5 som Time Mage (jobb).
Level 6: Meteor, Quick, Banish – Nå nivå 6 som Time Mage (jobb).

Speed

(1 MP) Kastarens fart ökar.

Finnes: I källaren i Walz Castle finns tre kistor i det nordöstra hörnet, magin ligger i den mittersta. Eller köp för 30 G i Mirage Village
Vart: Walz Castle, Mirage Village

Slow

(3 MP) Ger statuseffekten Slow på en fiende så att den inte är långsammare i strid.

Finnes: Köp för 180 G
Vart: Town of Walz, Town of Karnak

Regen

(3 MP) Gradvis under resten av striden återställs HP på den man kastar den på.

Finnes: Köp för 100 G
Vart: Town of Walz, Town of Karnak

Mute

(3 MP) Fienden får statuseffekten Silence och kan inte använda magier.

Finnes: Köp för 320 G
Vart: Town of Walz, Town of Karnak

Haste

(5 MP) Ökar hastigheten i strid på en kamrat.

Finnes: Köp för 320 G
Vart: Town of Walz, Town of Karnak

Float

(10 MP) Kastar statuseffekten Float på en eller alla kamrater, så att ni blir immuna mot alla Earth-baserade attacker, och inte tar skada av fällor på golvet i slott och grottor.

Finnes: Hjälp bibliotekarien i Surgate Castle så får du magin.
Eller köp för 300 G i Mirage Village.
Vart: Surgate Castle, Mirage Village

Gravity / Demi

(9 MP) Gör skada på fienden motsvarande en fjärdedel av dennes HP.

Finnes: Köp för 620 G
Vart: Town of Karnak

Stop

(8 MP) Kastar statusförändringen Stop på en fiende så att denne inte kan göra något alls.

Finnes: Köp för 580 G
Vart: Town of Karnak

Comet

(9 MP) Slumpmässig typlös skada på en fiende.

Finnes: Köp för 3,000G
Vart: Lugor Bordertown, Val Castle, Kelb Village, Surgate Castle, Moore Village

Slowga / Slow2

(9 MP) Kastar statusförändringen Slow på alla fiender.

Finnes: Köp för 3.000G
Vart: Lugor Bordertown, Val Castle, Kelb Village, Surgate Castle, Moore Village

Return

(1 MP) Startar om en strid från början och man får tillbaks alla items etc man använt.

Finnes: Köp för 3.000G
Vart: Lugor Bordertown, Val Castle, Kelb Village, Surgate Castle, Moore Village

Teleport

(15 MP) Ni får omedelbart och garanterat flytt från en strid (gäller ej på bossar).

Finnes: I tronrummet i Val Castle finns tre skattkistorna. Söder om dem finns en hemlig väg som går till en kista med denna magi i.
Eller köp för 600G i Mirage Village
Vart: Val Castle, Mirage Village

Graviga / Demi2

(18 MP) Halverar en fiendes HP, men kan ej göra mer än 9999 i skada.

Finnes: Köp för 6.000G
Vart: Moore Village

Hastega / Haste2

(15 MP) Kastar Haste på alla kamrater.

Finnes: Köp för 6,000G
Vart: Moore Village

Old

(4 MP) Sänker sakta men säkert alla stridsvärden på en fiende (fungerar sällan).

Finnes: Köp för 6.000G
Vart: Moore Village

Quick

(77 MP) Ger kastaren två turer per runda att utföra kommandon på.

Finnes: Köp för 10.000G
Vart: Mirage Village

Banish / X-Zone

(20 MP) Dödar omedelbart en fiende.

Finnes: Köp för 10.000G
Vart: Mirage Village

Meteor / Meteo

(42 MP) Gör kraftfull Fire-baserad skada på alla fiender.

Finnes: Besegra bossen här och ta den tredje Lithograph.
Vart: Great Sea Trench (ta ubåten dit)