image/svg+xml Ta mig upp

Songs

När din karaktär själv har jobbet Bard så kan den framföra sånger som i många fall är extremt kraftfulla. Läs speciella böcker eller prata med byfolken för att lära dig olika sånger.

Swift Song

Effekt: Ökar gradvis värdet “Speed” på alla kamrater, men effekten avbryts om Barden blir attackerad, dödad, eller liknande.
Hittas: Läs en bok i Zezas rum i Surgate.

Mighty March

Effekt: Alla får Regen på sig (HP går upp för varje runda).
Hittas: Prata med Barden i Crescent (huset nede till höger).

Requiem

Effekt: Gör skada på alla zombies / “undead”.
Hittas: Prata med en aviav de tre dansande vargarna uppe till höger i byn Quelb/Kelb.

Alluring Air

Effekt: Alla fiender får Confuse på sig.
Hittas: Besök Bartz barndomshem och hans föräldrar. Efter en scen där så kommer en Bard i byn lära dig sången.

Mana’s Paean

Effekt: Ökar gradvis värdet “Magic” på alla kamrater, men effekten avbryts om Barden blir attackerad, dödad, eller liknande.
Hittas: På toppen av Library of the Ancients bränner en man böcker, han lär dig denna sång.

Romeo’s Ballad

Effekt: Alla fiender får statuseffekten Stop på sig och kan inte slå tillbaks.
Hittas: Den gamle mannen i Istory lär dig den.

Sinewy Etude

Effekt: Ökar gradvis värdet “Power” på alla kamrater, men effekten avbryts om Barden blir attackerad, dödad, eller liknande.
Hittas: Spela på minst sju av de åtta pianon som finns i spelet. Besök sedan Barden i Crescent så lär han dig denna sång när du spelat på hans piano. Se vår sida med Hemligheter för att finna alla pianon.

Hero’s Rime

Effekt: Ökar gradvis allas Level (upp till 99), men effekten avbryts om Barden blir attackerad, dödad, eller liknande.
Hittas: Spela på alla de åtta pianon som finns i världen. Besök sedan Barden i Crescent så lär han dig denna sång när du spelat på hans piano. Se vår sida med Hemligheter för att finna alla pianon.