image/svg+xml Ta mig upp

Black Magic

För att kunna kasta en speciell magi med någon av dina karaktärer så måste man först köpa magin i någon butik (eller hitta den). All information om detta finner du på denna sida.

Man behöver också nå en specifik kunskapsnivå inom den magi-typen. Dessa nivåer är som följer:

Level 1: Fire, Ice, Bolt – Byt till jobbet “Black Mage” eller “Red Mage” för att få tillgång till dessa magier.
Level 2: Poison, Sleep, Toad – Nå nivå 2 som Black Mage eller Red Mage (jobb).
Level 3: Fire2, Ice2, Bolt2 – Nå nivå 3 som Black Mage eller Red Mage (jobb).
Level 4: Drain, Break, Bio – Nå nivå 4 som Black Mage (jobb).
Level 5: Fire3, Ice3, Bolt3 – Nå nivå 5 som Black Mage (jobb).
Level 6: Flare, Doom, Asper – Nå nivå 6 som Black Mage (jobb).

Mer om Black Mage (jobb)

Fire

(4 MP) Gör liten Fire-baserad skada.

Finnes: Köp för 150 G
Vart: Tule Village, Kerwin Town, Town of Karnak, Crescent Town

Ice

(4 MP) Gör liten Ice-baserad skada.

Finnes: Köp för 150 G
Vart: Tule Village, Kerwin Town, Town of Karnak, Crescent Town

Bolt

(4 MP) Gör liten Lightning-baserad skada.

Finnes: Köp för 150 G
Vart: Tule Village, Kerwin Town, Town of Karnak, Crescent Town

Sleep

(3 MP) Söver en fiende för en stund.

Finnes: Köp för 300 G
Vart: Kerwin Town, Town of Karnak, Crescent Town

Poison

(2 MP) Ger statusförändringen Poison på en fiende.

Finnes: Köp för 290 G
Vart: Town of Karnak, Crescent Town

Fire2

(10 MP) Gör normalstor Fire-baserad skada.

Finnes: Köp för 600 G
Vart: Town of Karnak, Crescent Town

Ice2

(10 MP) Gör normalstor Ice-baserad skada.

Finnes: Köp för 600 G
Vart: Town of Karnak, Crescent Town

Bolt2

(10 MP) Gör normalstor Lightning-baserad skada.

Finnes: Köp för 600 G
Vart: Town of Karnak, Crescent Town

Toad

(8 MP) Orsakar eller botar Frog-status.

Finnes: I Easterly Village, spring runt moturs bland blommorna i nordvästra delen av byn. När en groda hoppar fram så ska du undersöka framsidan av stenen i närheten. Eller köp för 300 G i byn Mirage.
Vart: Easterly Village, Mirage Village

Drain

(13 MP) Tar HP från en fiende och ger till kastaren.

Finnes: Köp för 3.000 G
Vart: Lugor Bordertown, Val Castle, Kelb Village, Surgate Castle, Moore Village

Break

(15 MP) Förstelnar en fiende så att den inte kan göra något (Petrify-status).

Finnes: Köp för 3.000 G
Vart: Lugor Bordertown, Val Castle, Kelb Village, Surgate Castle, Moore Village

Bio

(16 MP) Gör normalstor, ibland hög, Poison-baserad skada.

Finnes: Köp för 3.000 G
Vart: Lugor Bordertown, Surgate Castle, Moore Village

Fire3

(25 MP) Gör stor Fire-baserad skada.

Finnes: Köp för 6.000 G
Vart: Moore Village

Ice3

(25 MP) Gör stor Ice-baserad skada.

Finnes: Köp för 6.000 G
Vart: Moore Village

Bolt3

(25 MP) Gör stor Lightning-baserad skada.

Finnes: Köp för 6.000 G
Vart: Moore Village

Doom

(29 MP) Målet dör omedelbart (funkar inte på alla, speciellt inte bossar).

Finnes: Köp för 10.000 G
Vart: Mirage Village

Asper

(1 MP) SUger MP ut från en fiende och ger till kastaren.

Finnes: Köp för 10.000 G
Vart: Mirage Village

Flare

(39 MP) Gör väldigt stor Fire-baserad skada.

Finnes: Nå toppen av Fork Tower och döda de två bossarna där.
Vart: Fork Tower