Blue Magic

När du får jobbet Blue Mage (då vindkristallen gått sönder) så kan du lära dig det som heter Blue Magic. Det är speciella magier och attacker man lär sig av fienderna (något som återintroducerades i Final Fantasy VII under namnet Enemy Skills). Några av attackerna är extremt kraftfulla och en enorm hjälp genom spelet. Observera att det är endast ett fåtal unika attacker som räknas som Blue Magic.

Hur lär man sig?

För att lära dig en fiendes attack så måste den som har jobbet Blue Mage bli utsatt för attacken (eller vara en av flera som utsätts). Efter att detta skett så har då faktiskt även alla andra Blue Mages också tillgång till samma magi. Du kan också lära dig jobbets Level 2-förmåga “Learning” och då kunna lära alla jobb Blue Magic.

Vissa av dessa magier är extra svåra att få, dels på grund av att just den fienden är svår att möta, fienden använder sällan magin i fråga, eller att du måste manipulera och kontrollera fienden (med abilityn “!Control”) för att den ska kasta magin på just dig.

Man måste också ha sin Blue Mage vid medvetande då striden är över (alltså får han/hon inte vara död, Petrified, etc).

Alla Blue Magics

Här är en lista på alla Blue Magics som finns (varierande namn mellan olika översättningar och versioner):

 • ????
 • 1000 Needles / Blowfish
 • Aero
 • Aero 2
 • Aero 3
 • Aqua Breath / AquaRake
 • Burn Ray
 • Dark Shock / BlakShok
 • Death Roulette / Roulette
 • Death Sentence / Condemnd
 • DoomClaw
 • Flash
 • Fusion / Pep Up
 • Goblin Punch / GobPunch
 • GuardOff
 • L2 Old
 • L3 Flare
 • L4 Gravira / L4 Gravity 2 / L4 Qrtr
 • L5 Death / L5 Doom
 • Magic Hammer / MagHammr
 • Mighty Guard / Big Guard / Guardian
 • Mind Blast / MindBlst
 • Missile
 • Moon’s Promotion / Moon Flute / MoonFlut
 • RedFeast
 • Small Melody / Li’l Melody / LitlSong
 • Suicide Bomb / Exploder
 • TimeSlip
 • ToadSong
 • White Wind / Whitwind
Navigation: