image/svg+xml Ta mig upp

Blue Magic

När du får jobbet Blue Mage (då vindkristallen gått sönder) så kan du lära dig det som heter Blue Magic. Det är speciella magier och attacker man lär sig av fienderna (något som återintroducerades i Final Fantasy VII under namnet Enemy Skills). Några av attackerna är extremt kraftfulla och en enorm hjälp genom spelet. Observera att det är endast ett fåtal unika attacker som räknas som Blue Magic.

Hur lär man sig?

För att lära dig en fiendes attack så måste den som har jobbet Blue Mage bli utsatt för attacken (eller vara en av flera som utsätts). Efter att detta skett så har då faktiskt även alla andra Blue Mages också tillgång till samma magi. Du kan också lära dig jobbets Level 2-förmåga “Learning” och då kunna lära alla jobb Blue Magic.

Vissa av dessa magier är extra svåra att få, dels på grund av att just den fienden är svår att möta, fienden använder sällan magin i fråga, eller att du måste manipulera och kontrollera fienden (med abilityn “!Control”, lärs av en Trainer/Beast master när de når level 1) för att den ska kasta magin på just dig.

Man måste också ha sin Blue Mage vid medvetande då striden är över (alltså får han/hon inte vara död, Petrified, etc).

Alla Blue Magics

Här är en lista på alla Blue Magics som finns (varierande namn mellan olika översättningar och versioner):

 • ????
  • Wild Nakk, en hund som gärna rör sig i grupper på 5 i skogen precis utanför Karnak använder mer än gärna denna skill.
 • 1000 Needles / Blowfish
 • Aero
  • Av Gigas som du kan möta någon av kistorna i Karnak Castle efter eldkristallen gått sönder.
 • Aero 2 / Aera
  • Av Gigas som du kan möta någon av kistorna i Karnak Castle efter eldkristallen gått sönder.
  • Wizard / Enchanted Fan i Ronka Ruins använder denna.
 • Aero 3
 • Aqua Breath / AquaRake
  • I öknen runt Gohn, city in ruins, kan du i sällsynta fall träffa en svår fiende, Dhorme Chimera, som ibland använder denna förödande attack mot er alla.
 • Burn Ray / Flame Thrower
  • När du ska flyga in i det flygande Ronka Ruins ska du först förstöra dess försvarssystem, de yttre heter Flame Thrower och har en attack med samma namn du kan lära dig.
 • Dark Shock / BlakShok
 • Death Roulette / Roulette
 • Death Sentence / Condemnd
 • DoomClaw
 • Flash
  • Crew Dust (svarta spöken) i båten utanför Karnak använder denna attack ofta på er. Du måste ha flytt fängelset med Cid först för att komma hit.
 • Fusion / Pep Up
 • Goblin Punch / GobPunch
 • GuardOff
 • L2 Old
 • L3 Flare
 • L4 Gravira / L4 Gravity 2 / L4 Qrtr
 • L5 Death / L5 Doom
 • Magic Hammer / MagHammr
 • Mighty Guard / Big Guard / Guardian
 • Mind Blast / MindBlst
 • Missile
  • När du ska flyga in i Ronka Ruins ska du först förstöra dess försvarssystem, de innersta heter Rocket Launcher och har denna attack.
  • Bossen Soul Gun (huvudkanonen utanpå Ronka Ruins) använder också gärna denna attack.
 • Moon’s Promotion / Moon Flute / MoonFlut
 • RedFeast
 • Small Melody / Li’l Melody / LitlSong
 • Suicide Bomb / Exploder
 • TimeSlip
 • ToadSong
 • White Wind / Whitwind
  • Wizard / Enchanted Fan i Ronka Ruins använder denna, men bara på sig själv. Kasta den vita magin Confuse på han eller använd Control för att den ska kastas på er.

Mighty Guard

Stingray – bara 8% chans att möta denna fiende till havs söder om Phoenix Tower (ligger i hörnet på den stora öknen uppe till höger på kartan) i tredje världen. Lyckas du kontrollera den så kan du använda Mighty Guard på dig själv. Använd bara magier på han så släpps inte kontrollen, Thundaga funkar bra. Protect, Shell och Float på hela gänget. Kan ej läras någon annanstans. Sen har han 30 000 HP och måste besegras för att du ska få behålla din nya blåa magi.