Mushu

Hittar: När du dödar Draken i Hollow Baston.
Summon Gem: FireGlow
Specialattack: Flare Attack