image/svg+xml Ta mig upp

Summons

Summons heter i FFXV “Archaeans” – gudar – och funkar ungefär på samma sätt. Vi fick se Ramuh redan i Duscae-demot.

För att åkalla en summon så måste man först ha funnit den (och vunnit dess respekt) och så måste man i strid möta särskilda krav. Först då kommer denna summon till undsättning. Det låter svårt, men hjälp finns här! Dessutom är summons i FFXV extremt kraftfulla och kan utan större problem utrota alla fiender på skärmen i ett enda svep.

När kraven för att åkalla en summon har mötts, så kommer det upp information på skärmen om detta. Då ska du hålla in summon-knappen på din kontroll i några sekunder. Då kommer denna summon och hjälper dig!

Carbuncle

Hur hittar jag Carbuncle? Han är med er alltid, från starten.

Hur använder jag Carbuncle? Har du tur så kan Carbuncle komma till undsättning och återuppliva dig och dina kamrater, men bara om du spelar på den lättaste svårighetsgraden (“Easy”).

Titan

Hur hittar jag Titan? Du behöver klara av kapitel 4 (“Living Legend – The Trial of Titan”) för att få honom.

Hur använder jag Titan? Titan kommer till din hjälp när dina kamrater (eller du) börjar att dö i strid. Ju fler som faller, desto mer ökar chansen att han kan åkallas. Titan gillar bara stora öppna fält, så han hjälper dig inte inne i grottor eller byggnader, utan ute på fält så som i Duscae, Leide, och i spelets sista områden.

Ramuh

Hur hittar jag Ramuh? Du behöver klara av kapitel 5 (“Dark Clouds – The Trial of Ramuh”) för att få honom.

Hur använder jag Ramuh? Ramuh är den ena av två summons som kan dyka upp vartsomhelst i världen (så länge han får plats). Han kommer till din hjälp först när du överlevt extra länge i en strid.

Leviathan

Hur hittar jag Leviathan? Du behöver klara av kapitel 9 för att få Leviathan.

Hur använder jag Leviathan? Leviathan hjälper dig bara när Noctis är i läget “danger” (varning) – alltså när han har väldigt lite HP. Ju längre han är i detta tillstånd, desto mer ökar chansen för att få hjälp. Leviathan dyker helst bara upp i närheten av vatten, som vid den stora floden Cleigne som mynnar ut i Cape Caem, vid Vesperpool, eller runt Galdin Quay. Men stora öppna områden kan också funka fint.

Shiva

Hur hittar jag Shiva? Du behöver klara av kapitel 12 för att få henne.

Hur använder jag Shiva? Shiva lyssnar till en kombination av alla de sätt andra summons kommer fram på: kamraterna dör i strid, ni överlever länge i en strid, eller Noctis har väldigt lite HP. Shiva kan också dyka upp vartsomhelst i världen, så länge hon får plats.

Bahamut

Hur hittar jag Bahamut? Bahamut kan inte hittas eller fås på vanligt sätt. Han kommer att dyka upp som en del av strider mot bossar i kapitel 14

Hur använder jag Bahamut? Han kommer till undsättning efter vissa krav möts i en speciell strid mot en boss.