image/svg+xml Ta mig upp

Stella

Stella var en karaktär man visade tidigt. Det är dock nu valt att hon inte ska vara med alls i spelet. Hennes roll har ersatts av en starkare mer självständig karaktär, Luna.

Stella är latin och betyder stjärna.