image/svg+xml Ta mig upp
26 Feb 2015

Välkommen till FFII Universe

I ett avlägset land…
Freden folket länge njutigt av fick ett abrupt slut.
Kejsaren i Palamecia åkallade fiender från en annan dimension…
Och imperiet startade sin jakt på världsherravälde.

Till svar mot detta startade en rebellgrupp i kungariket Fynn.

I en strid mellan rebellerna och imperiet så togs slottet i Fynn.
Rebellerna tvingades på flykt till den avlägsna staden Altair.

Mitt i kaoset, fyra yngligar flydde också det ockuperade Fynn.
De var barndomsvänner, nu föräldralösa och hemlösa…

Och de fann sig plötsligt på flykt för sina liv.