image/svg+xml Ta mig upp

Guide

Denna guide gäller bara på svårighetsgraden easy (på svårare nivå så kan det behövas fler knep mot bossarna) och till PlayStation-remaken av spelet. Om du spelar NES-versionen (originalet) så kan vissa saker ha ändrats som ej tas upp i denna guide. Något du direkt kommer märka är att karaktärer, platser, items, magier etc bytt namn.

Ta gärna en titt på sidan Tips först också, den ger dig massa generella tips på hur man bäst kommer in i spelet.

Spelet börjar

Ni börjar efter en vacker FMV i staden Altair, rebellernas gömställe efter att Fynn intagits av det onda imperiet Palamecia. Prata med prinsessan Hilda och memorera ordet Wild Rose. Köp lite saker i staden (kolla lite på de andra sidorna vi har för att få lite bra tips innan du fortsätter) och lämna sen staden för att bege dig norrut till Gatrea. Handla här och gå sen vidare norrut och följ floden runt för att nå Fynn. Undvik vakterna och gå rakt igenom staden och upp på översidan. Följ muren utan att lämna staden. Ner till höger så finns en pubb. Prata med ägaren så finner du en lönndörr till höger. Nämn Wild Rose för mannen i sängen så får du en Ring som kan fungera som en världskarta (ställ in så att du ser kartan vanligt, Globe är knepigt: Meny > Config > Map).

Mythril

Återvänd till Altair och visa ringen (prata, välj Item) för Hilda och memorera ordet Mythril som du ska nämna för Mindu bredvid. Mindu slår nu er följe och lånar er sin kanot. Lämna Altair och paddla över floden åt nordöst till staden Paloom. Går du in här så kan du betala första gubben 32 Gil för att åka till staden Poft, annars kan du gå dit, gratis.

Inne på Pofts pubb så hittar du Cid, prata lite med honom för skojs skull (eller betala för att flyga någonstans) lämna sen staden. Gå åt nordväst så kommer du till staden Salamand där du i huset till höger träffar Josef. Nämn Mythril för honom så berättar han om en grotta där detta material finns, men du måste rädda några bybor där.

Gå åt väster längs berget och paddla kanot åt öst i floden. Efter ett tag når du en grotta, Semitt Falls. Gå åt sydväst för nästa plan, sen nordöst och ta vänstra dörren. Sen nordväst, vänstra dörren, och prata med Pavel så har du räddat byborna. Ta dörren till höger för att fortsätta i grottan. Här kan du möta Slime som bara kan skadas av magier, så fly om du inte klarar dem. Fortsätt här åt sydöst för sista våningen. Länsa allt som finns här och ta sen den vänstra dörren norr från trappan.

Bossmöte

Sergeant

HP 140

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Sergeant »

Ta Mythril och gå ut ur grottan, återvänd till Altair och visa Mythril för Hilda. Gå sen till gubben Tobul i vapenaffären och visa Myhtril så gör han bra vapen och rustningar. Köp lite av det du har råd med och återvänd sen till Poft. Gå åt nordöst till staden Bafsk. I stadens sydvästra hörn finns en soldat som du ska fråga om Dreadnought så visar han en trappa ner i kloaken. Norr i kloaken finns Dark Knight som snart drar. Gå åt öst och ta där inne Pass, ställ dig på teleportern för att komma härifrån.

Goddess Bell

Ta dig till Poft och memorera ordet SunFire av Cid, fråga sen Hilda om detta i Altair. Lär dig sen ordet Goddess’s Bell av kungen i Altair. Dra nu till Salamand och prata om Goddess’s Bell med Josef som nu följer er. Åk till Semitt Falls och undersök övre delen av den högre väggen vid den blå stenen. Här inne hittar ni SnowCraft. Lämna Semitt Falls och efter att ha stigit ur kanoten gå norrut och ut på snön/isen. Åk öst för att nå Snow Cavern.

Gå nu sydväst, sen ner nordöst om dig, sen sydväst igen och sen nordöst. Ta sen sydöst på femte våningen så träffar du på en bäver. Fråga honom om Goddess’s Bell så avslöjar han en lönngång. Gå igenom väggen till höger, gå sydöst och möt där en boss.

Bossmöte

Adamantoise

HP 450

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Adamantoise »

Ta sen Goddess’s Bell och lämna stället. Dessvärre anfaller Borghen vid utgången, men han är lite lättare.

Bossmöte

Borghen

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Borghen »

Lämna stället och återvänd till Poft. Prata med Cid och betala 400 Gil så flyger han er till Kas’ion. Gå in och använd Goddess’s Bell på den låsta dörren i slottet. Här träffar du Gordon som slår er följe. Masa er igenom det enorma slottet så stöter ni i slutet på en boss (så klart).

Bossmöte

Shrieker

HP 540

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Shrieker »

Chocobos

Ta Egil’s Torch och kasta sen magin Warp för att komma ut på kartan. Gå in och använd facklan på elden. Lämna slottet igen och gå söderut till en kal fläck i skogen så får du möta en Chocobo! Prata med den så kan du rida den, går du av så flyger den tillbaks till skogen. Rid söderut genom öknen så når du snart Dreadnought:en i Palamecia. Men se först till att ha massor av Hi-Potions! Gå sen in där och visa Pass för vakten.

Gå ner åt Nordöst. Sedan åt sydväst där du finner Hilda och Cid. Prata med Cid så drar de. Gå sen upp igen till första våningen och gå där åt sydöst. Sen åt nordväst på nästa våning för att komma ännu längre. Gå upp i mitten, sen nästa trapp åt väster. På nästa våning gå åt mitten och använd Sunfire på motorn.

Wind Drake

Återvänd till Altair och prata med gordon och memorera Dragoon och Wind Drake. Gå sen till kungens rum. Gå sen till Paloom där första kvinnan i staden gratis tar er till Deist.

Bossmöte

Pirates

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Pirates »

Segla sydöst till in ganska stor ö nära snödelen av världen. Prata med pojken och hans mamma i Deist. Gå norr till en grotta där du ska ta nordöstra trappan för att hitta Pendant. Återvänd till Deist och fråga draken om Wind Drake så får du Dragon Egg.

Återvänd till grottan åt norr och gå nu istället åt sydöst. Gå sen igenom grottan (undvik bron som är trasig!). Längre ner är det klokt att samla upp hög HP på fienderna Howler. De kastar svag eldmagi på alla. Detta ska dock ej göras om du har lite helningssaker med dig. I slutet av grottan ta den tredje dörren (näst sista).

Bossmöte

Chimera

HP 640

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Chimera »

Lägg sen ner ägget i sjön, kör Warp och återvänd till Altair.

Ett smart drag nu är dock att samla högre HP och liknande nu. Lär alla minst en attackmagi och använd den i strid så att alla har den på Level 2, eller högre. Du får då också mycket hög MP samtidigt.

En stad finns åt väst. När du är klar kan du återvända till Altair och prata med Hilda.

Bossmöte

Lamia Queen

HP 1 290

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Lamia Queen »

Palamecia

Dra sen till Palamecia i öknen.

Bossmöte

Behemoth

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Behemoth »

Här ska du nu undersöka grinden för att fly. I mitten av nästa våning hittar du prinsessan.

White Mask

Lämna sedan Palamecia och ta dig direkt till Castle Fynn. Slottet är inte så stort så det är bara att knalla raka vägen upp och spöa bossen.

Bossmöte

Gottos

HP 2 000

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Gottos »

Prata med Hilda och Gordon och memorera alla deras nyckelord. Gå sen upp i rummets högra hörn och undersök så ska du kunna säga Hildas lösenord till väggen. Du kan då gå igenom den och ner i slottets källare. På näst sista våningen (B4) så finns ett Blood Sword. Det är värdelöst nu men mycket effektivt mot sista bossen, så spara det! I slutet så finns sex dörrar, ta den näst sista och White Mask som finns där inne.

Black Mask

Ta nu ditt skepp och slå upp kartan. Leta upp den allra minsta ön mitt ute i havet, dit ska du nu, det är Tropical Island, hem till Black Mask. Längst nere i botten på denna ö (det finns även en liten by här men den är inte direkt intressant) så stöter du på en enkel match för att få masken.

Bossmöte

Big/Dual Horn

HP 1 140

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Big/Dual Horn »

Såna här har du säkert redan slaktat ett antal av utanför Mysidia (om du varit där). Vanliga slag ska räcka, passa dig dock för stor skada är att vänta!

Mysidia

Ta den svarta masken och dra till Mysidia. Här bör du kolla in magiaffären med snordyra Holy, 20.000. I mitten av stan, ute i sjön, finns en trappa. Gå ner där och använd den vita masken på statyn. Lämna sedan staden och gå till berget i öster. På första våningen finns en kopia av Firion som hindrar er. Placera den svarta maken på honom så försvinner han. I grottans nordvästra hörn på sista våningen så finns ett rum med tre kistor, i en finns Crystal Rod. Kör sen Warp ut ur grottan.

Ta dig till din båt och åk norr om Mysidia och in mot ön omringad av berg i havet. På den nya platsen så gå tills en man stoppar er, visa då Crystal Rod för honom. Fortsätt till slutet av stället så stoppar en boss er.

Bossmöte

Barrel Worm

HP 2 000

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Barrel Worm »

Mysidia Tower

Efter detta så bör du förbereda dig ordentligt med items, magier, vapen etc. Glöm inte Ether!

Nu ska du använda Crystal Rod på Mysidia Tower för att komma in. Framför dig väntar 10 stora våningar men flera bossar!

Bossmöte

Fire Gigas

HP 1 800

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Fire Gigas »

Bossmöte

Ice Gigas

HP 2 000

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Ice Gigas »

Bossmöte

Bolt Gigas

HP 2 500

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Bolt Gigas »

I sista rummet finns fem kristaller, sätt en Memo File här. De fyra yttre kristallerna ökar slumpvis stat för slumpvis karaktär. Är du inte nöjd så ladda om. Efter detta så ta mittenkristallen så får du världens kraftigaste magi: Ultima! Lämna sen platsen.

Ultima

Angående Ultima så har du nu två val. Det finns bara en sådan magi, och du bör snarast börja träna upp den. Du kan redan nu ge den till den i ditt lag som har bäst på Intelligence (svart magi) och börja träna direkt. Eller vänta tills du ska till en plats kallad “Jade Passage” och då ge magin till din nyaste medlem (som är extremt stark som magiker). Du väljer själv, kan du så lämna en extra sparning här ifall du ångrar dig senare!

Cyklonen

Återvänd till Fynn och gå till Spegelrummet som ligger någon våning upp åt vänster. Använd där din Pendant och gå sen ut till cyklonen utanför staden (bunkra upp med bra Items!). Leta dig upp till toppen av cyklonen så kommer två grupper av vakter att stoppa dig innan du slutligen står öga mot öga med den grymme kejsaren.

Bossmöte

Emperor

HP 1 290

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Emperor »

Efter detta så ska du prata med Cid som är i Pavels hus i Fynn. Gå sen till Paloom och ta Cids skepp. Flyg till slottet Palamecia och landa ovanpå det. Tryck dig ända upp till slutet av slottet och prata med mannen där. Flyg sen till Mysidia och därifrån österut och en aning norrut. Du ska i slutet på en udde se en ny grotta, lila ska den vara.

Sista grottan

Detta är sista chansen för allt, efter detta är det bara Warp som kan ta dig tillbaks till världen. Jag föreslår att du har 4-5000 HP på Gus och Firion. Att du ha starka magier (Holy, Flare och Ultima) på hög level. Att du har 10-20 Elixir samt resten Ether, inga Hi-Potions! Om du inte är såhär starkt så spara och gå ändå in, du kommer snabbt gå upp i level. När saker börjar ta slut så kör Warp, åk till ett Inn och spara. På detta sätt så lär du dig grottorna, hittar nya saker och går upp i dina stats!

Efter att ha gått flera våningar här så kommer en teleporter som tar dig in i slottet Pandeamonium. Här ska du åter plöja dig förbi högar med starka fiender och det lär vara tufft. Högst upp på slottets tak så möter du då äntligen sista bossen.

Bossmöte

Emperor (2:a)

HP 10 000

Behöver du mer hjälp? Fler tips för att besegra Emperor (2:a) »

Spelet är nu slut, kolla slutet och spara sen spelet så kan du starta från början och fortsätta samla bilder, fiender och en massa sånt. Dina levels är dock nere på ett och alla saker är borta.