image/svg+xml Ta mig upp

Grand Duchy of Jeuno

(Hertigskapet av Jeuno)

Denna stad är byggd ovanpå “Himlens bro” som förbinder de två kontinenterna Quon och Mindartia med varandra. Staden står som en neutral handelsnation, styrd av förhållandevis lösa regler. Detta har gjort staden väldigt populär för allehanda försäljare, och köpare, av alla raser. Staden är också den enda som besitter den gamla kunskapen om hur man bygger luftskepp.