image/svg+xml Ta mig upp

Warrior

Warrior är en stabil klass som kan använda alla vapen förutom Stavar och Tvåhandsstavar. De har både högt försvar och styrka. Det enda den inte riktigt klarar av är att bruka magi och kan därmed inte hela sig själv under strid.

Job Abilitys (Måste aktiveras)
Level 1: Mighty Strikes
Hållbarhet: 45 sec
Väntetid: 2 timmar
Uppladdning: Ingen
Beskrivning: Gör att alla attacker under den tiden blir Critical Hits

Level 5: Provoke
Hållbarhet: Olika
Väntetid: 30 sec
Uppladdning: ingen
Beskrivning: Gör att fienden endast attackerar personen i fråga. Används för att skydda magiker och andra när man spelar i grupp.

Level 15: Berserk
Hållbarhet: 3 min
Väntetid: 5 min
Uppladdning: Ingen
Beskrivning: Tillåter utövaren att sänka sin försvarsstyrka för att höja sin offensiv.

Level 25: Defender
Hållbarhet: 3 min
Väntetid: 3 min
Uppladning: ingen
Beskrivning: Motsatsen till Berserker. Offrar offensiven för högre försvar.

Level 35: Warcry
Hållbarhet: 30 sec
Väntetid: 3 min
Uppladdning: ingen
Beskrivning: Höjer anfallsstyrkan för en hel grupp

Level 45: Aggressor
Hållbarhet: 3 min
Väntetid: 5 min
Uppladdning: ingen
Beskrivning: Gör så att utövaren får bättre pricksäkerhet men hans förmåga att undvika attacker försämras.

Job Traits (Alltid Aktiva)
Level 10: Physical Defense Up
Beskrivning: Höjer uthålligheten för fysiska attacker.
Level 15: Resist Virus
Beskrivning: Ger ett litet skydd mot statusförändringen Virus.

Level 25: Double Attack
Beskrivning: Tillåter ibland två snabba attacker efter varandra.
Level 30: Physical Attack Up
Beskrivning: Höjer anfallsstyrkan