image/svg+xml Ta mig upp

Lagar

Lag- och bestraffningssystemet

Det finns två system av ordning som styr Ivalice: lagarna som faställer reglerna av förpliktelser och domare som upprätthåller dessa lagar. Lagarna funktionerar i strid genom att förbjuda karaktärer att ta vissa aktioner samtidigt som de belönar dem för andra. När lagar har blivit satta för en förpliktelse kommer en domare att finnas där för att observera och upprätthålla lagarna. Visserligen är det möjligt att bryta mot lagar, men man bestraffas!

18

Ta del av dagens lagar på världskartan genom att trycka på L-knappen. Förbjudna aktioner visas på den vänstra sidan medan rekommenderade är på den högra. Kolla de dagliga lagarna i Ivalice då de ofta ändras.

19

Använd Lagkort för att manipulera lagarna. Anti-Lagkort tar bort en lag medan ett Lagkort skapar en ny. Tryck på START i strid för att använda dessa.

Tips nr. 1

20

Passa dig för domarna om du bryter mot lagen! Domarna ger ut varningar, visade som gula kort. Om en karaktär får två gula kort blir den borttagen från strid och skickad till fängelse.

Tips nr. 2

21

(JP) Domarpoäng ges till karaktärer som besegrar andra karaktärer i strid. Håll ett öga på dessa poäng, de kan användas till att utföra kraftfulla kombos eller frammana en kraftfull bundsförvant kallad totema.