image/svg+xml Ta mig upp

Status

De olika statuseffekterna påverkar ditt spelande. Här finns information om alla, både de bra och de dåliga.

Burn (Bränna)
När du börjar “brinna” kan detta försvinna efter ett tag. Annars kan man använda magin “Clear” för att få bort den. Du förlorar statuspoäng och fart när du brinner.

Curse (Förbannelse)
Vid “Curse” blir all magi, defense och styrka halverad. Därför ska du akta dig när du anfaller med vapen/magi eller blir attackerad av en fiende. Använd “Clear” för att bota denna statuseffekt.

Death (Omedelbar död)
Detta är en farlig statuseffekt som innebär en risk för omedelbar död. Se till att vara flera i partyt och undvik detta genom att kasta Phoenix Down eller använda någon Life/Full-life magi.

Freeze (Frysning)
Vid freeze blir din karaktär fryst, och du tvingas att stå stilla. Använd “Clear” eller rör på styrspaken för att komma ur detta. Varning! Under Freeze kommer också dina karaktärer vara svagare.

Haste (Brådska)
Under Haste blir din karaktär snabbare och mätaren för att använda bl.a. magier blir snabbare. Se till att använda denna ofta, då den går bort efter en viss tid.

Knock Back (Slå bak)
Denna statuseffekt gör så att din karaktär trillar bakåt och blir paralyserad en stund. Ganska harmlös, men kan ställa till problem.

Paralysis (Paralysering)
Paralysering innebär en stund där du blir paralyserad och inte kan röra dig. Thunder, Thundara eller särskilt Thundaga kan göra att du måste stå stilla. Rotera dock styrspakarna snabbt så kan du komma ur detta.

Petrify (Förstena)
Petrifieringen tillåter inte din karaktär att röra sig alls, inte ens om du flyttar styrspaken åt olika håll. För att bota detta så använd magin Clear.

Poison (Förgiftning)
Förgiftningen gör att ditt liv (halvt hjärta) sänks gradvis var femte sekund. Tiden innan Poison försvinner är en halv minut, därför borde du använda Clear.

Slow (Saktar ner)
Slow är den statuseffekt som halverar din karaktärs hastighet och även mätaren för bl.a. magi. Denna statuseffekt bör du använda “Clear” för att få bort.

Stasis
Stasis gör din karaktär paralyserad ett bra tag. Använd Clear för att bli av med denna statuseffekt.

Stun (Bedöva)
Gör att du stannar till med din karaktär. Dock kommer denna statuseffekten bara vara i ett par sekunder.

Texten på denna sida är skriven av NimaZ.