image/svg+xml Ta mig upp

Guide

Denna guide är skriven för Nintendo DS-versionen av spelet.

Spelet börjar med att någon trillar ner genom ett hål som skapats av en stor jordbävning. Du får snart döpa denna person – Luneth. Efter det så kastas du rakt in i en strid mot tre Goblins, men de är inte så svåra, bara att hugga på (dubbelklicka på dem med Stylusen, eller använd styrkorset och A-knappen för att navigera runt i menyn).

Nu är det dags att ta dig ut från grottan. Du springer antingen genom att hålla Stylusen nertryckt i den änden av skärmen du vill att gubben ska springa åt, eller så använder du styrkorset. Spring rakt upp till att börja med, där finns två kistor, den vänstra innehåller en Leather Shield. Tryck på X-knappen, eller klicka på “Menu” uppe i det högra hörnet med Stylusen. Välj “Equip” i menyn, välj Luneth, och välj sen hans vänstra hand och slutligen den nyfunna skölden.

Fortsätt uppåt från kistorna så ser du snart en mystisk sten, undersök den (klicka på den med Stylusen eller tryck på X-knappen). En ny gång kommer att öppnas till höger, spring genom den så ser du snart en till kista, denna innehåller ett Longsword – utrusta det och ta sen trappan upp.

Hör uppe så ska du springa åt höger för en kista med en Potion i, till vänster finns en kista med en Antarctic Wind i (item som gör magi-skada). Fortsätt uppåt för en till Potion i en kista. Spring uppåt och åt vänster så kommer du snart fram till en dörr, gå in där. Innan du fortsätter så se till att du utrustat alla saker, och att du har ordentligt med HP (använd annars en Potion från Item-menyn). Fortsätt sen upp för trappan så kommer du att möta första bossen – Land Turtle.

Efter din första bosstrid så är du ute på kartan, och kan då spara. Gå bara in i menyn och välj “Save” och sen på vilken “Slot” (plats) du vill spara. Valet “Quicksave” i menyn kanske du undrar över, det fungerar som så att du direkt sparar all data – oavsett vart du är – och sen stängs din DS av. För att återta spelet så väljer du “Continue” i titelskärmen då du startat spelet, väljer du “Load game” eller “New game” så raderas din Quicksave. Fördelen med Quicksave är att du kan spara precis när du vill och sen stänga av.

Väl ute på kartan så ska du springa rakt söderut så hamnar du snart i den lilla byn Ur, Luneths hemby. Gå in i det första huset till vänster och in i rummet framför dig. Prata där med Elder Topapa i mitten. Efter det så lämna rummet. Inne i detta hus finns en källa med vatten, du kan dricka ur den, och liknande källor, för att återhämta allas HP och MP (dock fortsätta stupade kamrater att vara döda, och alla statuseffekter så som Blind är kvar).

Lämna huset och spring åt höger ut i skogen. Där finns en brunn som du kan hoppa ner i och hitta tre kistor med en varsin Potion i. Spring sen upp till höger i byn ut i skogen där för att se en kort scen där din kamrat Arc introduceras – du får döpa om honom om du vill.

Springer du sen uppåt i byn genom skogen så kommer du snart, efter en väg åt höger, till ett långt hus. Här berättar en man om hur du zoomar och hittar hemligheter. Du zoomar in genom att hålla in L-knappen (eller klicka med Stylusen på “Zoom”-rutan högst uppe till vänster) tills kameran zoomat in för fullt. För att zooma ut så håller du samma knapp intryckt en stund tills kameran zoomat ut helt. När du har zoomat in maximalt så kommer saker du kan undersöka att blinka till. Undersöker du dem så kan du hitta hemliga gånger eller föremål.

I detta rum så finns två krukor som båda innehåller en varsin Antidote. Och det högra ljuset öppnar en gång till höger. Gå in där och upp på övervåningen där du hittar fem kistor med en massa bra saker. Lämna sen huset och återvänd till byn och handla, köp inte bara till dig själv utan även till Arc som du kommer att slå dig följe väldigt snart.

Innan du lämnar byn så spring ner till gubben utanför Topapas hus och ge honom en Potion så får du en Phoenix Down i gengäld, dessa kan inte köpas i affär så de är väldigt värdefulla. Lämna sen byn och spring söderut på kartan för att komma till spökbyn Kazus.

Gå in i byn och fram till Arc så går han med i ditt party. Gå in i Inn:et och prata med spöket i mitten, detta är Cid. Du får nu låna hans luftskepp ute i öknen, så lämna byn (glöm inte att utrusta Arc med de grejer du köpt). Gå ut i öknen till vänster så hittar du automatiskt luftskeppet. Inne i luftskeppet så står en flicka – Refia, smedens dotter. Du får döpa henne om du vill, hon är er nyaste medlem.

Gå sen till rodret och undersök det för att få flyga. Flyg nordväst så kommer du till ett slott. Klicka på luftskeppet med Stylusen för att landa. Om du inte lyckas landa så beror det på att du inte har jämn mark under dig. När du landat så kan du gå in i slottet Castle Sasune. Prata där med mannen vid porten så öppnar han. Gå sen rakt fram och ta trapporna upp till kungen och prata med honom. Ingus kommer nu att slå er följe.

Lämna tronrummet och gå ner till första våning och vila upp er i sängarna till vänster. Gå sen ut och spara. Ditt nästa mål är att gå in i slottets vänstra torn och hämta ett starkt svärd. Fienderna där är dock väldigt starka och du behöver vara på i alla fall level 6 för att lyckas utan större besvär.

Om du vill samla snabbt så flyg till grottan norrut över sjön. Där inne finns en massa odöda som dör om du kastar Cure på dem. För att lära sig en magi så måste man först köpa den, sen går man in i menyn och väljer “Magic” och sen “Learn”. Välj en magi du köpt så lär sig personen den. Man kan ta bort en magi man lärt sig, så kan andra lära sig den, eller byta magier mellan sig. MP i FFIII är det antal gånger man får kasta magier av en viss nivå, ju mer man går upp i level desto fler gånger kan man kasta. Varje nivå har tre olika magier.

När du väl är redo för det vänstra tornet så spring dit. På våning tre så kommer du att hitta två kistor, den ena med en Wooden Arrow, och den andra med Holy Arrow. Utrusta någon med en pilbåge och Holy Arrow och ställ denne i den bakre raden för maximal effekt. På nästa våning finner du en kista med Wightslayer i, men också en boss – Griffon.

Boss: Griffon

När han är besegrad så är ni mycket bättre rustade för nästa grotta fylld av odöda. Ta luftskeppet dit, landa vid ingången, spara, och gå in i mörkret. Du kan dock behöva uppdatera allas utrustning i byn Ur innan du tar dig in i grottan.

Väl inne i grottan så ska du springa neråt. Efter en stund går en gång åt höger, men fortsätt ner för där finns en kista med en Potion i. Ta sen gången åt höger och följ den uppåt. När gången delar sig igen så gå uppåt för en kista med magin Cure i, lär någon den på studs, helst den som saknar pilbågen, specialsvärdet och din första Cure.

Gå sen ner åt höger så kommer du till en trappa neråt. Gå där åt vänster för en kista med 500 Gil i. Rör vid döskallen i det övre högra hörnet för att öppna en hemlig gång. Spring in där så kommer ditt party att få sin första gästmedlem – Sara. Man kan prata med henne med Y-knappen, nyttan ligger i att man kan få tips på vad man ska göra. Men med Sara finns ingen direkt användning förutom om man inte vill se lite mer story.

Fortsätt efter detta ner åt höger och ta trappan neråt. Gå på den våningen ner, sen upp åt vänster och följ gångarna. Du stöter snart på en kista med en Antidote i. Fortsätt vidare så ser du snart till höger en röd matta med någon på. Gå emot honom så visar det sig vara Djinn.

Boss: Djinn

När han besegrats så visas en rätt lång scen. Mog kommer fram i slutet av den och introducerar jobb-systemet lite lätt. När du återfår kontrollen så ska du gå bakom kristallen och in i det rosa ljuset. Du kommer nu ut ur grottan ovanför Ur. Så det är bara att spara och sen gå till Ur och hela er med vattnet i Topapas hus.

Slut kvar!
Tyvärr har jag inte kommit längre än så i spelet, eller med guiden.