Paradigms

Alla Paradigms som finns i FFXIII.

2-Ally Paradigms

Namn Komposition
Double Trouble COM + COM
Slash & Burn COM + RAV
Misdirection COM + SEN
Divide & Conquer COM + SAB
Supersoldier COM + SYN
War & Peace COM + MED
Dualcasting RAV + RAV
Arcane Defence RAV + SEN
Undermine RAV + SAB
Archmage RAV + SYN
Yin & Yang RAV + MED
Twin Shields SEN + SEN
Stumbling Block SEN + SAB
Building Block SEN + SYN
Lifeguard SEN + MED
Havoc SAB + SAB
Tide Turner SAB + SYN
Sap & Salve SAB + MED
Rally SYN + SYN
Symbiosis SYN + MED
Double Dose MED + MED

3-Ally Paradigms

Namn Komposition
Cerberus COM + COM + COM
Aggression COM + COM + RAV
Offensive Screen COM + COM + SEN
Devastation COM + COM + SAB
Strike Team COM + COM + SYN
Tireless Charge COM + COM + MED
Relentless Assault COM + RAV + RAV
Delta Attack COM + RAV + SEN
Ruthless COM + RAV + SAB
Decimation COM + RAV + SYN
Diversity COM + RAV + MED
Guarded Assault COM + SEN + SEN
Dirty Fighting COM + SEN + SAB
Strategic Warfare COM + SEN + SYN
Solidarity COM + SEN + MED
Exploitation COM + SAB + SAB
Bully COM + SAB + SYN
Scouting Party COM + SAB + MED
All for One COM + SYN + SYN
Hero’s Charge COM + SYN + MED
Discretion COM + MED + MED
Tri-disaster RAV + RAV + RAV
Mystic Tower RAV + RAV + SEN
Smart Bomb RAV + RAV + SAB
Malevolence RAV + RAV + SYN
Thaumaturgy RAV + RAV + MED
Patient Probing RAV + SEN + SEN
Matador RAV + SEN + SAB
Riot Shield RAV + SEN + SYN
Entrourage RAV + SEN + MED
Assassination RAV + SAB + SAB
Guerilla RAV + SAB + SYN
Variety RAV + SAB + MED
Supernatural RAV + SYN + SYN
Coordination RAV + SYN + MED
Perpetual Magic RAV + MED + MED
Tortoise SEN + SEN + SEN
Overcaution SEN + SEN + SAB
Conservation SEN + SEN + SYN
Consolidation SEN + SEN + MED
Countermeasure SEN + SAB + SAB
Premeditation SEN + SAB + SYN
Attrition SEN + SAB + MED
Prudent Planning SEN + SYN + SYN
Protection SEN + SYN + MED
Combat Clinic SEN + MED + MED
Infiltration SAB + SAB + SAB
Espionage SAB + SAB + SYN
Safe Subversion SAB + SAB + MED
Superiority SAB + SYN + SYN
Evened Odds SAB + SYN + MED
Perserverance SAB + MED + MED
Rapid Growth SYN + SYN + SYN
Recuperation SYN + SYN + MED
Convalescence SYN + MED + MED
Salvation MED + MED + MED